Siirry sisältöön
14.1.2022 Uutinen

CEN ja CENELEC allekirjoittivat Lontoon julistuksen

Lontoon julistuksen allekirjoituksella 13.1.2022 CEN ja CENELEC vahvistivat liittyvänsä yhteisiin ilmastotoimiin. Eurooppalaisilla standardeilla on avainasema vihreän siirtymän vaatimissa ratkaisuissa ja kestävän tulevaisuuden rakentamisessa.

CEN ja CENELEC sitoutuvat maailmanlaajuisten standardointijärjestöjen ISOn ja IECn sekä muiden sidosryhmien kanssa varmistamaan, että maailmanlaajuiset ja eurooppalaiset standardit nopeuttavat Pariisin ilmastosopimuksen ja YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamista sekä vihreää siirtymää. Maailmanlaajuiset standardointijärjestöt ISO ja IEC allekirjoittivat Lontoon julistuksen syyskuussa 2021.  

CENin ja CENELECin vuoteen 2030 ulottuvan strategian ytimessä ovat ilmastonmuutoksen hillitseminen ja siihen sopeutuminen sekä vihreän talouden ja digitalisaation edistäminen. Vihreän ja digitaalisen siirtymän vauhdittamiseksi tarvitaan innovatiivisia ratkaisuja. Standardit mahdollistavat niiden kehittämisen ja jakamisen globaalilla tasolla. 

SFS on sekä CENin että ISOn jäsen ja edistää kestävää kasvua ja hyvinvointia standardoinnin yhteistyöllä ja standardien käytöllä. 

Lue lisää: 

Standards for the Climate: CEN and CENELEC signed the London Declaration (13.1.2022) 

Standardointijärjestöt sitoutuvat torjumaan ilmastonmuutosta (24.9.2021)

Eurooppalainen standardisointi vauhdittaa vihreää ja digitaalista kasvua (29.11.2021)