Siirry sisältöön
17.6.2019 Uutinen

Kiertotalouden ISO-standardointi alkanut

Kiertotaloutta koskevien standardien laadinta on alkanut kansainvälisessä standardisoimisjärjestössä ISOssa. Standardit sisältävät malleja, ohjeita, työkaluja ja vaatimuksia, joilla organisaatiot voivat edistää kiertotaloutta ja kestävää kehitystä. Valmistelusta vastaa uusi tekninen komitea ISO/TC 323 Circular economy.

Kiertotaloudella haetaan uudenlaisia liiketoimintamalleja ja ratkaisuja raaka-aineiden niukkuuteen ja ilmastonmuutokseen. Kiertotaloudella tarkoitetaan talousmallia, jossa resurssien käyttö on suunniteltu kestäväksi ja materiaalit ja niiden arvo säilyvät kierrossa mahdollisimman pitkään.

Ensimmäisessä ISO-kokouksessa linjattiin työohjelmaa

Komitean ISO/TC 323 ensimmäinen kokous pidettiin toukokuussa 2019 Pariisissa. Kokouksessa päätettiin aloittaa standardointiprojektien esivalmistelu seuraavalla neljällä aihealueella:

  • kiertotalouden periaatteet, viitekehys ja terminologia sekä hallintajärjestelmästandardit
  • ohjeita toteuttamiseen ja toimialakohtaiseen soveltamiseen
  • kiertotalouden mittaaminen
  • erityiskysymykset malliesimerkkien pohjalta

Standardeissa käsiteltäviin kiertotalouden kysymyksiin kuuluvat kestävät hankinnat, ekosuunnittelu, teolliset symbioosit, toimintotalous, kestävä kulutus, käyttöiän pidentäminen sekä materiaalien tai tuotteen käytöstä poistamisen tehokas hallinta.

Työssä on mukana jo 55 maata. Aloite kiertotalouden komitean perustamiseen tuli Ranskan standardointijärjestöltä AFNORilta.

SFS:n kiertotalouden standardointiryhmä perusteilla – tule mukaan kokoukseen 22.8.2019

Kiertotalouden ISO-standardointi on herättänyt paljon kiinnostusta suomalaisten sidosryhmien keskuudessa. Tarkoituksena on perustaa SFS:n standardointiryhmä, joka koordinoi suomalaisten osallistumista ISOn työhön.

SFS järjestää seuraavan aihetta koskevan kokouksen 22. elokuuta SFS:n tiloissa Helsingin Kampissa. Tilaisuudessa esitellään komitean ISO/TC 323 Circular economy ensimmäisen kokouksen tuloksia ja standardointiprojektien käynnistymistä sekä päätetään SFS:n standardointiryhmän perustamisesta.

Standardointityö on avointa kaikille osallistumismaksua vastaan. Osallistumalla voit vaikuttaa tulevien standardien sisältöön ja seurata näiden kehittämistä sekä verkostoitua alan asiantuntijoiden kanssa.

Lisätietoja

Sari Sahlberg

Asiantuntija
Soita: +358 50 361 6249
Viesti: sari.sahlberg@sfs.fi