Siirry sisältöön
4.11.2019 Uutinen

Lukuisia uusia yhdenmukaistettuja standardeja EU:n säädösten tueksi

Euroopan unionin virallisessa lehdessä on viime kuukausina mainittu yli 60 uutta EU:n säädöksiin liittyvää yhdenmukaistettua standardia (harmonisoitua standardia). Tämä ilahduttava kehitys merkitsee käännettä tilanteeseen, jossa on kasaantunut paljon valmiita standardeja odottamaan viitetietojen julkaisemista EU:n virallisessa lehdessä.

EU:n lehdessä mainitut standardit käsittelevät lelujen turvallisuutta, auditointeja, sähkömagneettista häiriönsietoa, räjähdysvaarallisten tilojen laitteita, painelaitteita ja tuoteturvallisuutta. Standardien joukossa on räjähdysvaarallisten tilojen laitteiden yleisvaatimuksia, lämmittämättömiä painesäiliöitä, savukkeiden paloturvallisuutta ja polkupyöriä käsitteleviä standardeja.

Uusittuun auditointeja käsittelevään standardiin ISO 19011 on mm. lisätty riskiperusteinen toimintamalli auditoinnin periaatteisiin. Savukkeiden paloturvallisuutta käsittelevää standardia käytetään testattaessa, että savuke ei jää palamaan itsestään. Siihen on lisätty testausmenetelmiä.

EU:n pyynnöstä on laadittu paljon erityisesti CE-merkintää edellyttäviin direktiiveihin ja asetuksiin liittyviä eurooppalaisia standardeja helpottamaan vaatimusten mukaisten tuotteiden valmistusta. Tuotteita, joista ei ole EU:ssa tuotekohtaisia vaatimuksia koskee tuoteturvallisuusdirektiivi. Myös tuoteturvallisuusdirektiiviin liittyy yhdenmukaistettuja standardeja. EU:n virallisessa lehdessä mainittujen standardien mukaiset tuotteet täyttävät EU:n vaatimukset.

Yhdenmukaistetut standardit ovat eurooppalaisia standardeja. Niitä laativat eurooppalaiset standardointijärjestöt CEN, CENELEC ja ETSI. Suomen Standardisoimisliitto SFS vahvistaa yhdenmukaistetut standardit Suomessa kansallisiksi SFS-standardeiksi.

Linkit EU:n virallisen lehden listoihin:

Lelut

Auditointi

Sähkömagneettinen häiriönsieto
Räjähdysvaarallisten tilojen laitteet
Painelaitteet

Tuoteturvallisuusdirektiivi

Lisätietoja yhdenmukaistetuista standardeista SFS:n verkkosivuilla

Lisätietoja yhdenmukaistuista standardeista EU:n verkkosivuilla