Siirry sisältöön
7.4.2021 Uutinen

Maailman terveyspäivä – kohti oikeudenmukaista ja tervettä maailmaa

WHO:n maailman terveyspäivää (7.4.) vietetään poikkeuksellisissa olosuhteissa myös tänä vuonna. Koronapandemian vaikutukset ovat merkittäviä niin inhimillisestä kuin taloudellisesta näkökulmasta katsottuna. On selvää, että terveyden edistäminen globaalisti on meidän kaikkien etu ja velvollisuus.

Koronapandemia on kiinnittänyt huomion henkilökohtaisen terveyden lisäksi myös maailman terveydenhuoltojärjestelmiin ja niiden eroihin. Kaikilla ei ole yhtäläisiä mahdollisuuksia päästä terveydenhuollon piiriin, ja eri maiden terveydenhuoltojärjestelmien toimivuudessa on paljon eroja. 

Standardien avulla voidaan kehittää terveydenhuoltojärjestelmiä. Standardit sisältävät kansainvälisten, käytännössä kaikille avoimien, asiantuntijatyöryhmien pohtimat parhaat käytännöt. Esimerkiksi maailmanlaajuisen standardointijärjestö ISOn julkaisemiin terveydenhuollon standardeihin kirjatut ratkaisut ja suositukset voivat toimia tärkeinä tietolähteinä maille, joilla omat resurssit ovat niukat.  

Eurooppalaisen standardointijärjestö CENin standardit asettavat EU:n sisämarkkinoille minimivaatimukset esimerkiksi lääkinnällisille laitteille. Lisäksi eurooppalaiset standardit tarjoavat ratkaisuja terveydenhuollon palveluiden vertailtavuuteen.