Siirry sisältöön

Rakentaminen

Standardeja noudattamalla rakennusalan yritykset osoittavat toimivansa eurooppalaisen ja kansallisen lainsäädännön mukaisesti. Standardit mahdollistavat tuotteiden, rakenteiden ja rakennusten määrittelyn ja arvioinnin vertailukelpoisesti. Ne kiinnittävät huomiota laatuun, turvallisuuteen ja energianhallintaan.

Rakennusmateriaalien kelpoisuus osoitetaan standardien avulla

Rakennustuoteasetus edellyttää rakennustuotteiden CE-merkintää, jos kyseiselle tuotteelle on julkaistu harmonisoitu eli yhdenmukainen tuotestandardi. CE-merkinnällä valmistaja siis ilmoittaa tuotteen ominaisuudet yhdenmukaisella eurooppalaisella tavalla.

Lue lisää rakennustuotteita koskevista harmonisoiduista tuotestandardeista (hEN).

Mikäli rakennustuotteelle ei ole yhdenmukaistettua tuotestandardia, tuote kuuluu kansallisen hyväksyntämenettelyn piiriin, ja myös tässä menettelyssä standardit voivat toimia hyväksynnän perustana. Tutustu tarkemmin rakennustuotteiden kansallisiin hyväksyntämenettelyihin.

Rakennusmateriaalien standardit käsittelevät termejä, määritelmiä, ominaisuuksia ja niiden testimenetelmiä, näytteenottoa sekä esimerkiksi kestävyysvaatimuksia.

Rakennusmateriaalien kelpoisuus todetaan vertaamalla standardien perusteella ilmoitettuja ominaisuuksia kunkin rakennuskohteen vaatimuksiin.

Eurokoodit ovat kantavien rakenteiden suunnittelustandardeja

Eurokoodit on kehitetty eurooppalaisen rakennusteollisuuden kilpailukyvyn parantamiseksi sekä EU:n alueella että muualla maailmassa.

Eurokoodeja koskevat säädökset tulivat voimaan 1.9.2014. Siitä alkaen talonrakennuksen suunnittelussa on käytetty eurokoodeja yhdessä kansallisten liitteiden kanssa. Talonrakennuksessa käytettävistä liitteistä vastaa ympäristöministeriö ja sillanrakentamisen kansallisista liitteistä vastaa Väylävirasto.

Seuraavan sukupolven eurokoodeja työstetään parhaillaan. Niiden arvioidaan tulevan käyttöön aikaisintaan vuonna 2027.

Lisätietoa eurokoodeista

eurocodes.fi – oma sivusto eurokoodeille

Eurokoodit verkkokaupassa

Rakennusten energiatehokkuus kuntoon standardeilla

Energiatehokkuusstandardit eli EPBD-standardit (Energy Performance of Buildings Directive) auttavat saavuttamaan rakennuksilta edellytetyt energiatehokkuusvaatimukset. EPBD-standardit ovat laskentastandardeja, joita käyttämällä voidaan valita energiatehokkuudeltaan parhaat ja soveltuvimmat rakennus- ja talotekniset ratkaisut.

Laskentastandardeja voi käyttää uudisrakentamisessa, korjaus- ja muutostöissä, järjestelmä- ja tuotekehityksessä sekä valmistuksessa, asennuksessa, valvonnassa ja tarkastuksissa.

Energiatehokkuusstandardeista hyötyvät esimerkiksi

 • rakennusteollisuus ja rakennusliikkeet
 • viranomaiset
 • kiinteistövälitys
 • rakennusten omistajat
 • suunnittelijat ja konsultit
 • ohjelmistojen suunnittelijat
 • tutkijat

EPBD-standardit ovat tärkeitä työkaluja rakennusmateriaalien ja asennustarvikkeiden valmistuksessa ja rakennusten suunnittelussa, koska viittaamalla tuotekuvauksissa standardeihin voi kertoa yksiselitteisesti energiankulutuksesta. Standardit tarjoavat myös lähtötietoja teknisten määräysten laatimiseen ja perustan laskentaohjelmistojen kehittämiseen ja erilaisiin tuotekehityksiin. Ohjelmistoja taas hyödyntävät suunnittelijat ja energiatodistusten laatijat.

Talotekniikan standardit auttavat rakentamaan turvallisia ja energiaa säästäviä kiinteistöjä

Talotekniikan standardit koskevat laajasti kaikenlaista kiinteistöihin liittyvää tekniikkaa, laitteiden komponentteja sekä myös esimerkiksi teollisuuden kylmälaitteita. Monet standardeista auttavat toteuttamaan rakennusten energiatehokkuusdirektiivin vaatimuksia. Standardeissa esitetään aihekohtaisesti määritelmiä, vaatimuksia ja testimenetelmiä.

Standardeihin on koottu vaatimuksia järjestelmien asentamiselle, rakenteille, toiminnalle ja suorituskyvylle. Standardeista on apua järjestelmien koko elinkaaren aikana aina suunnittelusta ja toteutuksesta kunnossapitoon saakka.

Talotekniikan standardointialueita ovat muun muassa

 • kiinteistöautomaatio
 • lämpöpumput
 • ilmatekniikka
 • lämmitysjärjestelmät
 • vesijärjestelmät
 • viemäröintitekniikka

Tutustu rakentamiseen liittyviin materiaaleihin oppimateriaalit-sivullamme.