Siirry sisältöön
case: Helsingin kaupungin rakennusvalvonta

Terveellisiä ja turvallisia rakennuksia

Helsingissä rakennusvalvonta auttaa rakentajia suunnittelemaan ja rakentamaan oikein. Standardit ovat työssä tarpeen valvojien käsikirjoina.

Rakentaminen on vilkasta Helsingissä. Vuonna 2020 asuntoja rakennettiin 7820, mikä lähentelee ennätyslukemia. Myös toimitiloja valmistui reilusti enemmän kuin koko 2010-luvulla keskimäärin.

Rakennusvalvonnassa riittää siis kiirettä, sillä se pitää huolta siitä, että valmistuvat rakennukset tehdään rakennusluvan ja hyvän rakennustavan vaatimusten mukaan.

”Kun rakennuslupa on myönnetty, olemme mukana valvomassa rakentamista aloituskokouksesta loppukatselmukseen saakka. Hoidamme pohja- ja rakennekatselmukset sekä käyttöönoton tarkastuksen”, Erkki Luokkanen, Helsingin rakennusvalvontapalveluiden rakenneyksikön päällikkö kertoo.

Nostureita talonrakennustyömaalla

Eurokoodeja ja tuotestandardeja

Rakennuksen suunnittelija on lähtökohtaisesti vastuussa suunnitelmista. Jos rakennusvalvonta epäilee niiden lähtötiedoissa olevan jotain virheellistä, vastausta haetaan eurokoodeista eli kantavien rakenteiden suunnittelustandardeista. Ovatko esimerkiksi rakenteen kuormitustiedot juuri tällaiselle rakennukselle sopivat? Onko päiväkodin suunnittelija huomioinut kaiken, mitä tällaisessa käytössä on otettava huomioon?

”Standardi kertoo, millainen rakenteen pitäisi olla ja miten sen pitäisi olla mitoitettu. Voimme tarvittaessa verrata suunnitelmaa siihen ja varmistaa suunnitelman oikeellisuuden. Päiväkotia ei voi rakentaa samoilla lähtötiedoilla kuin omakotitaloa.”

Rakentamisen alettua esiin nousevat tuotestandardit. Jos suunnitelmassa määritellylle tuotteelle on olemassa eurooppalainen harmonisoitu tuotestandardi, sitä pitää noudattaa ja standardin tunnuksen on oltava merkattuna tuotteeseen.

CE-merkinnällä valmistaja vakuuttaa, että rakennustuotteen ominaisuudet ovat eurooppalaisen harmonisoidun tuotestandardin tai eurooppalaisen teknisen hyväksynnän mukaiset. Se ei kuitenkaan takaa sitä, että tuote soveltuu käytettäväksi tiettyyn rakennuskohteeseen. CE-merkitty tuote ei myöskään automaattisesti ole esimerkiksi pakkasenkestävyydeltään Suomen olojen ja viranomaisvaatimusten mukainen.

Rakennustuotteiden käyttäjän on itse varmistettava, että tuotteelle CE-merkinnässä ilmoitettujen ominaisuuksien arvot ja luokat täyttävät kohteen suunnitelmissa asetetut vaatimukset.

”Standardien käyttö painottuu meillä rakennushankkeen alkuun. Rakennusvaiheessa valvontaa suoritetaan suhteutetusti. Jos asioiden todetaan sujuvan hyvin, valvontaa on vähemmän ja haasteellisissa tapauksissa valvontaa tarvittaessa lisätään.”

Standardinsa rakennusvalvojat saavat SFS Online -palvelusta, joka on standardien kestotilaajien verkkopalvelu. Helsingin kaupungin organisaatiomuutoksen jälkeen eri virastojen standardien ostot saatiin yhdistettyä yhden lisenssin alle. Näin rakennusvalvonnan ja myös muiden kaupungin virastojen standardien käyttö helpottui, kun ostetut standardit ovat kaikkien virastojen käytössä.

Tasapuolisesti kaikille

Rakennusalalla standardien käyttö edistää kilpailua. Ennen suunnitelmissa saattoi olla määrityksenä ’ikkuna x tai vastaava’, nykyisin ikkunalla pitää olla CE-merkintä tai tietyt tekniset tiedot, mikä vähentää tuotesidonnaisuutta. Tuotteita arvioidaan samoilla yhteismitallisilla perusteilla.

Standardit luovatkin perustan yhtenäisille käytännöille ja takaavat tasapuolisen kohtelun kaikille alalla toimiville.

”Jos rakentajia ja rakennuttajia ei velvoitettaisi käyttämään samoja standardeja, ala olisi villi länsi!
Rakennusvalvonnan tavoitteena kaiken kaikkiaan on se, että kaikki rakennukset ovat helsinkiläisille terveellisiä ja turvallisia.”

Eurokoodit ovat kantavien rakenteiden suunnittelua koskevia eurooppalaisia standardeja, jotka kattavat varmuuden määrittämisperiaatteet, erilaiset kuormat kuten hyöty-, lumi- ja tuuli-, lämpö- ja onnettomuuskuormat. Standardien soveltaminen eri maissa vaatii kansallisten liitteiden (NA) laatimista. Suomessa niiden laatimisesta talonrakentamisen osalta vastaa ympäristöministeriö.

Harmonisoitu tuotestandardi (hEN) on eurooppalaisen standardointijärjestö CENin laatima tietyn tuoteryhmän standardi. Se määrittää tuoteryhmäkohtaisesti tuotteilta selvitettävät ominaisuudet, valmistuksen laadunvalvonnan vaatimukset sekä CE-merkinnässä ilmoitettavat tiedot.

Rakennustuoteasetus edellyttää rakennustuotteiden CE-merkintää, jos kyseiselle tuotteelle on julkaistu harmonisoitu tuotestandardi. Rakennustuotteiden CE-merkinnällä valmistaja ilmoittaa tuotteen ominaisuudet yhdenmukaisella eurooppalaisella tavalla. CE-merkintä on keino osoittaa tuotteen ominaisuudet siten, että tuotteen voi saattaa markkinoille kaikissa Euroopan talousalueen maissa.

SFS:n verkkokaupassa eurokoodit ja harmonisoidut tuotestandardit on ryhmitelty valmiiksi. Helpoin tapa hallinnoida niitä on Online-palvelu.