Siirry sisältöön
Aihealueet: Ympäristö ja kestävä kehitys

SFS/SR 241 Biodiversiteetti

Ryhmä osallistuu biodiversiteettiä koskevien kansainvälisten ISO-standardien kehittämiseen. Vuonna 2021 alkaneen standardisointityön tavoitteena on edistää luonnon monimuotoisuuden suojelua, palauttamista ja kestävää hyödyntämistä globaalisti.

Termistö, mittaaminen, suojelutoimet, strategiat

Työohjelman valmistelu on jaettu neljään osa-alueeseen:

  • terminologia
  • mittaaminen, data, seuranta ja arviointi
  • palauttaminen ja suojelu
  • organisaatiot, strategiat ja kestävä käyttö.

Kehitettävien standardien on tarkoitus hyödyttää tutkimusta, viranomaisia ja julkista sektoria, elinkeinoelämää sekä kuluttaja- ja luonnonsuojelujärjestöjä luonnon monimuotoisuuden suojeluun tähtäävissä toimissa ja kehityshankkeissa.

Tule mukaan!

SFS/SR 241 toimii biodiversiteetin standardisoinnin suomalaisena asiantuntijaryhmänä. Ryhmän jäsenenä pääset seuraamaan kansainvälistä työtä ja vaikuttamaan tulevien standardien sisältöön. Samalla voit verkostoitua alan asiantuntijoiden kanssa kotimaassa ja kansainvälisesti.

Standardisointiryhmä on avoin kaikille tahoille. Ryhmässä on osallistumismaksu.

Ryhmän puheenjohtajana toimii Peter Kullberg Suomen ympäristökeskuksesta. Lue hänen ajatuksistaan biodiversiteettistandardien laadinnasta.

Ryhmän seuraamat kansainväliset komiteat

ISO/TC 331
Biodiversity

Haluatko mukaan ryhmän toimintaan? Ota yhteyttä

Suomen Standardisoimisliitto SFS ry

https://sfs.fi/

Sari Sahlberg

sari.sahlberg@sfs.fi