Siirry sisältöön
Aihealueet: Ympäristö ja kestävä kehitys

SFS/SR 241 Biodiversiteetti

Ryhmä osallistuu biodiversiteettiä koskevien kansainvälisten ISO-standardien kehittämiseen. Vuonna 2021 alkaneen standardointityön tavoitteena on edistää luonnon monimuotoisuuden suojelua, palauttamista ja kestävää hyödyntämistä globaalisti.

Termistö, mittaaminen, suojelutoimet, strategiat

Standardeja laaditaan neljältä osa-alueelta:

  • terminologia
  • mittaaminen, data, seuranta ja arviointi
  • ennallistaminen ja suojelu
  • organisaatiot, strategiat ja kestävä käyttö.

Kehitettävien standardien on tarkoitus hyödyttää tutkimusta, viranomaisia ja julkista sektoria, elinkeinoelämää sekä kuluttaja- ja luonnonsuojelujärjestöjä luonnon monimuotoisuuden suojeluun tähtäävissä toimissa ja kehityshankkeissa.

Tule mukaan!

SFS/SR 241 toimii biodiversiteetin standardoinnin suomalaisena asiantuntijaryhmänä. Ryhmän jäsenenä pääset seuraamaan kansainvälistä työtä ja vaikuttamaan tulevien standardien sisältöön. Samalla voit verkostoitua alan asiantuntijoiden kanssa kotimaassa ja kansainvälisesti.

Standardointiryhmä on avoin kaikille tahoille. Ryhmässä on osallistumismaksu.

Ryhmän puheenjohtajana toimii Peter Kullberg Suomen ympäristökeskuksesta. Lue hänen ajatuksistaan biodiversiteettistandardien laadinnasta.

Ryhmän seuraamat kansainväliset komiteat

ISO/TC 331
Biodiversity

Haluatko mukaan ryhmän toimintaan? Ota yhteyttä

SFS Suomen Standardit

https://sfs.fi/

Sari Sahlberg

sari.sahlberg@sfs.fi