Siirry sisältöön
Aihealueet: Tieto- ja viestintätekniikka

SFS/SR 311 Resurssitehokkaat datakeskukset

Datan käsittelyyn kuluu valtava määrä energiaa. Standardisointiryhmän työn tavoitteena ovat resurssitehokkaat datakeskukset, ja standardisointi kohdistuu muun muassa datakeskusten suunnitteluun, infrastruktuuriin ja mittaamiseen.

Standardeilla ympäristönäkökulmat huomioon

Standardisointiryhmän SFS/SR 311 toimialue on sama kuin kansainvälisellä alakomitealla ISO/IEC JTC 1/SC 39 Sustainability, IT & Data Centres, joka perustettiin marraskuussa 2011. Ryhmät laativat tietotekniikan standardeja, joilla tuetaan ympäristönäkökulmat huomioivaa kehitystä, sovelluksia, toimintaa ja johtamista.

Komitean SC 39:n työryhmät ja työkohteet:

  • WG 1 Resource Efficient Data Centres

Ryhmä laatii standardeja datakeskusten mittareille, kuten PUE (Power Usage Effectiveness), CUE (Carbon Usage Effectiveness ja WUE (Water Usage Effectiveness). Standardisointityötä liittyen energian uudelleenkäyttöön datakeskuksissa (ERF, Energy reuse Factor) on tehty suomalaisvetoisesti.

  • WG 3 Sustainable facilities and infrastructures

Ryhmän työkohteet käsittelevät datakeskusten suunnittelua, rakentamista ja infrastruktuuria.

Osallistu, seuraa ja vaikuta

SFS/SR 311 toimii resurssitehokkaiden datakeskusten standardisoinnin suomalaisena asiantuntijaryhmänä. Ryhmän jäsenenä pääset osallistumaan eurooppalaisten ja maailmanlaajuisten standardien laadintaan ja jatkokehitykseen. Samalla voit verkostoitua alan asiantuntijoiden kanssa niin kotimaassa kuin kansainvälisesti.

Standardisointiryhmä on avoin kaikille tahoille. Toimintaan osallistuminen on maksutonta.

Ryhmän seuraamat kansainväliset komiteat

ISO/IEC JTC 1/SC 39
Sustainability, IT and data centres

Haluatko mukaan ryhmän toimintaan? Ota yhteyttä

Suomen Standardisoimisliitto SFS ry

https://sfs.fi/

Marjo-Rita Juntunen

marjo-rita.juntunen@sfs.fi