Siirry sisältöön
Aihealueet: Tieto- ja viestintätekniikka

SFS/SR 311 Resurssitehokkaat datakeskukset

Datan käsittelyyn kuluu valtava määrä energiaa. Standardointiryhmän työn tavoitteena ovat resurssitehokkaat datakeskukset, ja standardointi kohdistuu muun muassa datakeskusten suunnitteluun, infrastruktuuriin ja mittaamiseen.

Standardeilla ympäristönäkökulmat huomioon

Standardointiryhmän SFS/SR 311 toimialue on sama kuin kansainvälisellä alakomitealla ISO/IEC JTC 1/SC 39 Sustainability, IT & Data Centres, joka perustettiin marraskuussa 2011. Ryhmät laativat tietotekniikan standardeja, joilla tuetaan ympäristönäkökulmat huomioivaa kehitystä, sovelluksia, toimintaa ja johtamista.

Komitean SC 39:n työryhmät ja työkohteet:

  • WG 1 Resource Efficient Data Centres

Ryhmä laatii standardeja datakeskusten mittareille, kuten PUE (Power Usage Effectiveness), CUE (Carbon Usage Effectiveness ja WUE (Water Usage Effectiveness). Standardointityötä liittyen energian uudelleenkäyttöön datakeskuksissa (ERF, Energy reuse Factor) on tehty suomalaisvetoisesti.

  • WG 3 Sustainable facilities and infrastructures

Ryhmän työkohteet käsittelevät datakeskusten suunnittelua, rakentamista ja infrastruktuuria.

Osallistu, seuraa ja vaikuta

SFS/SR 311 toimii resurssitehokkaiden datakeskusten standardoinnin suomalaisena asiantuntijaryhmänä. Ryhmän jäsenenä pääset osallistumaan eurooppalaisten ja maailmanlaajuisten standardien laadintaan ja jatkokehitykseen. Samalla voit verkostoitua alan asiantuntijoiden kanssa niin kotimaassa kuin kansainvälisesti.

Standardointiryhmä on avoin kaikille tahoille. Ryhmässä on osallistumismaksu.

Ryhmän seuraamat kansainväliset komiteat

ISO/IEC JTC 1/SC 39
Sustainability, IT and data centres

Haluatko mukaan ryhmän toimintaan? Ota yhteyttä

SFS Suomen Standardit

https://sfs.fi/

Janne Kalli

janne.kalli@sfs.fi