Siirry sisältöön
Aihealueet: Johtaminen / Ympäristö ja kestävä kehitys

SFS/SR 239 Kiertotalous

Standardointiryhmä osallistuu kiertotalouden kansainvälisten standardien valmisteluun. Standardit auttavat yrityksiä ja julkisen sektorin organisaatioita toteuttamaan kiertotalouden periaatteita omassa toiminnassaan.

Termistö, toteutusohjeita, mittausmenetelmiä

Kiertotalouden standardoinnin tavoitteena on kehittää malleja, työkaluja, ohjeita ja vaatimuksia, joilla tuetaan kiertotalouteen siirtymistä ja kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamista. Standardeja voivat hyödyntää monenlaiset organisaatiot alasta ja koosta riippumatta. Kiertotalouden ISO 59000 -sarja kattaa seuraavat aiheet:

  • Terminologia ja periaatteet kiertotalouden toteutukseen
  • Ohjeita kiertotalouden liiketoimintamalleista ja arvoketjuista
  • Kiertotalouden mittaaminen ja arviointi
  • Tuotteen kiertotalousnäkökohtia koskeva tietoaineisto (Product Circularity Data Sheet)
  • Uusiomateriaalien kestävä hyödyntäminen ja jäljitettävyys

Tekeillä olevia standardeja käsiteltiin tilaisuudessamme 3.5.2023. Katso tilaisuuden tallenne ja tutustu materiaaleihin.

Kiertotalouden ISO-standardointia täydentävä eurooppalainen työ on alkanut CENissä vuoden 2023 lopulla.

Tule mukaan seuraamaan ja vaikuttamaan

SFS/SR 239 toimii kiertotalouden standardoinnin suomalaisena asiantuntijaryhmänä. Ryhmän jäsenenä pääset seuraamaan kansainvälistä työtä ja vaikuttamaan tulevien standardien sisältöön. Samalla voit verkostoitua alan asiantuntijoiden kanssa kotimaassa ja kansainvälisesti.

Standardointiryhmä on avoin kaikille tahoille. Ryhmässä on osallistumismaksu.

SFS:n ryhmiin osallistumalla pääsee oikeasti vaikuttamaan standardien sisältöön. Toivon, että saamme tehtyä ISOn standardeista sellaisia, jotka aidosti auttavat yrityksiä toteuttamaan kiertotalouden periaatteita omassa toiminnassaan. Motivassa olemme pystyneet hyödyntämään kansainvälisen MFCA-standardin kehitystyötä materiaalikatselmusmallin kehityksessä. Prosessin aikana loimme kontaktit moniin vertaisorganisaatioihin, joiden kanssa pystyimme vaihtamaan tietoa ja hyviä käytäntöjä sekä oppimaan paljon uutta.

Paula Eskola, Motiva Oy, johtava asiantuntija, SFS/SR 239:n puheenjohtaja

Ryhmän seuraamat kansainväliset komiteat

CEN/TC 473
Circular Economy
ISO/TC 207/SC 5/JWG 14
Joint ISO/TC 207/SC 5 - ISO/TC 323 WG: Secondary materials
ISO/TC 323
Circular economy

Haluatko mukaan ryhmän toimintaan? Ota yhteyttä

SFS Suomen Standardit

https://sfs.fi/

Sari Sahlberg

sari.sahlberg@sfs.fi