Siirry sisältöön
27.5.2024 SFS:n standardointityö

Ensimmäiset kiertotalouden ISO-standardit julkaistu

Nyt ne ovat vihdoin saatavilla! Kansainvälinen standardointijärjestö ISO on julkaissut 22. toukokuuta kolme keskeistä standardia kiertotalouden periaatteiden toteuttamiseen.

Ensimmäisenä julkaistut standardit ovat

Uusi ISO 59000 -standardisarja pyrkii lisäämään ymmärrystä kiertotaloudesta ja tukemaan sen toteuttamista organisaatioissa maailmanlaajuisesti.

Standardit ovat osa ratkaisua

Kiertotalouteen siirtymisen tueksi tarvitaan yhteisiä termejä ja määritelmiä, periaatteita, toimintamalleja ja mittareita. ISO 59000 -sarjan standardeilla tuetaan kiertotalouteen siirtymistä ja kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamista. Standardeja voivat hyödyntää elinkeinoelämä, viranomaiset, tutkimus ja monenlaiset järjestöt alasta ja organisaation koosta riippumatta.

Laajapohjaista valmistelua

Standardien valmistelussa on ollut mukana asiantuntijoita sadasta maasta ja lukuisista kansainvälisistä järjestöistä. Sopuun pääseminen on edellyttänyt pitkällistä vuoropuhelua ja yhteistyötä.

Työ jatkuu

Uusia standardeja on tulossa. Vuoden lopulla valmistuu standardi tuotteen kiertotalousnäkökohtia koskevan tietoaineiston määrittelystä (Product Circularity Data Sheet) ja uusiomateriaalien kestävästä hyödyntämisestä ja jäljitettävyydestä.

Syksyllä 2024 SFS julkaisee suomennoksen standardista ISO 59004, johon on koottu kiertotalouteen liittyvät avaintermit ja -määritelmät.

Euroopassa standardointitarpeet ja -toimet kytkeytyvät EU:n kiertotalouslinjauksiin. Kiertotalouden ISO-standardointia täydentävä eurooppalainen työ on alkanut CENissä vuoden 2023 lopulla.

Tule mukaan ja vaikuta standardeihin!

Suomalaisten osallistumista kiertotalouden standardien kehittämiseen koordinoi SFS:n standardointiryhmä SFS/SR 239 Kiertotalous.

Lisätietoja

Sari Sahlberg

Asiantuntija
Soita: +358 50 361 6249
Viesti: sari.sahlberg@sfs.fi