Siirry sisältöön
Aihealueet: Liikenne ja logistiikka

SFS/SR 111 Pakkaukset

Ryhmä osallistuu pakkausten kansainvälisten standardien valmisteluun ja tuo siinä esiin Suomen erityispiirteitä. Alan standardeja on muutamia satoja. Osa niistä kytkeytyy EU:n lainsäädäntöön.

Standardoituja mittoja, symboleja sekä testejä

Pakkausten mitat ovat klassisia standardoinnin kohteita, samoin pakkausmerkinnät. Nykyisin on näiden lisäksi yhä enemmän myös testausmenetelmästandardeja, joiden avulla pyritään varmistamaan, että pakkaus täyttää sille asetetut vaatimukset. Vaatimukset voivat liittyä pakkauksen lujuuteen ja kestävyyteen, turvallisuuteen tai vaikkapa maatuvuuteen. Pakkausryhmä on erityisen kiinnostunut standardointikohteista, jotka liittyvät pakkausten

  • kierrätykseen
  • biohajoavuuteen.

Väylä vaikuttamiseen

Pakkausryhmä edustaa Suomea alan kansainvälisessä standardoinnissa. Pyrimme siihen, että kansalliset erityispiirteet tulevat huomioiduksi yhteisissä standardeissa, erityisesti Euroopan unionin harmonisoiduissa eli yhdenmukaisissa standardeissa.

Ryhmä on avoin kaikille tahoille osallistumismaksua vastaan.

Pakkausryhmä kokoaa yhteen suomalaisia pakkausalan valmistajia ja muita aiheesta kiinnostuneita. Ryhmän jäseninä pysymme ajan tasalla alan standardeista ja tarvittaessa vaikutamme niiden sisältöihin.

Antro Säilä, Suomen Pakkausyhdistys Ry, toimitusjohtaja, SFS/SR 111 puheenjohtaja

Ryhmän seuraamat kansainväliset komiteat

CEN/TC 261
Packaging
CEN/TC 261/SC 4
Packaging and Environment
CEN/TC 261/SC 5
Primary packaging and transport packaging
ISO/TC 122
Packaging
ISO/TC 122/SC 3
Performance requirements and tests for means of packaging, packages and unit loads (as required by ISO/TC 122)
ISO/TC 122/SC 4
Packaging and the environment

Haluatko mukaan ryhmän toimintaan? Ota yhteyttä

SFS Suomen Standardit

https://sfs.fi/

Kati Heiskanen

kati.heiskanen@sfs.fi