Siirry sisältöön
15.11.2019 Uutinen

Sammutuspeitteen standardi uusittu

Sammutuspeitteen standardista on julkaistu uusittu painos SFS-EN 1869:2019. Aiempi painos oli vuodelta 1997. Sammutuspeitteen pituudeksi määritellään nyt 1 m, kun aiemmin vähimmäispituus oli 0,9 m. Sammutuspeitten pakkauksesta tulee nyt nähdä ulospäin, onko peite pakkauksen sisällä. Sammutusominaisuuksien määrittelyssä ruokaöljypalon lisäksi sammutustesti tulee tehdä myös palavalla nesteellä.

Sammutuspeite on joka kodin ja yrityksen alkusammutusväline. Se soveltuu hyvin mm. sähkölaite- ja rasvapalojen sammutukseen. Tehokkaalla alkusammutuksella voi ehkäistä tulipalon aiheuttamat vahingot tai vähentää niitä merkittävästi.

Ylitarkastaja Karoliina Meurman Tukesista kertoo, että laki ei velvoita käyttämään sammutuspeitteiden standardia SFS-EN 1869, mutta sammutuspeitteiden valmistajat ovat yleisesti hyödyntäneet standardia.

Standardin vaatimukset täyttävän sammutuspeitteen pakkauksen on oltava punainen ja pakkauksen merkintöjen on oltava valkoiset. Merkinnät tulee sijoittaa siten, että ne ovat näkyvillä peitepakkauksen ollessa paikallaan esimerkiksi seinällä.

Sammutuspeitteet eivät kuulu CE-merkintää edellyttävien EU:n säädösten piiriin. Sammutuspeitteitä tai niiden pakkauksia ei saa varustaa CE-merkinnällä. Jos sammutuspeite ei täytä standardin SFS-EN 1869 vaatimuksia siinä ei saa olla viittausta standardiin.