Siirry sisältöön
8.6.2023 SFS:n standardointityö

IT-standardointia linjataan kestävämpään ja osallistavampaan suuntaan

Osallisuus, monimuotoisuus ja kestävä kehitys nostavat merkitystään IT-standardoinnissa. Suomen Standardisoimisliitto SFS vie näitä aktiivisesti eteenpäin kansainvälisillä areenoilla. Työ vaatii sekä sääntöjen että käytäntöjen tuntemista, joten standardoinnin asiantuntijat pääsevät hyödyntämään osaamistaan hyvin konkreettisesti.

Kansallinen ja eurooppalainen ohjausryhmä tuovat perspektiiviä

Suomessa SFS:n IT-standardointi on oma tiiminsä, johon kuuluu 11 standardointiryhmää ja SFS:n ulkopuolinen ohjausryhmä. Suomalaisiin SFS-ryhmiin kuuluvat asiantuntijat seuraavat maailmanlaajuista ja eurooppalaista standardointia.

IT-standardointia tehdään näillä kolmella tasolla hiukan eri rakenteissa. Eurooppalainen IT-standardointi tapahtuu pääosin itsenäisissä elimissä, eli kunkin alan teknisessä komiteassa. Kenttää koordinoi yhteinen työryhmä, joka antaa suosituksia standardoinnin kohteista, mutta ei itse tuota standardeja. Lisäksi Euroopan komissio on asettanut standardointiyhteisön ulkopuolisen sidosryhmäedustuston, Multi-stakeholder platformin, tuomaan kentän laajaa näkemystä standardointityöhön.

Yhteiset pelisäännöt selkeyttävät päätöksentekoa

Maailmanlaajuiset standardointiorganisaatiot ISO ja IEC ovat muodostaneet yhteisen toimielimen nimeltään Joint Technical Committee 1 (JTC 1) tuomaan kummankin tahon parhaat IT-standardien asiantuntijat samoihin pöytiin. Tällä komitealla on jäsenorganisaatioita sadasta maasta.

”Konsensuksen aikaansaamiseksi tarvitaan teknisen asiantuntemuksen lisäksi hyvät osallistumisen käytännöt niin työryhmissä kuin digitaalisissa äänestyksissä. Digipalvelujen kehittäminen on aina ollut työssäni punaisena lankana. JTC 1 -kokouksessa tartuin Suomen delegaation johtajana heti tähän mahdollisuuteen ja ilmoittauduin mukaan työhön”, kertoo Italian kokousterveisinä standardoinnin asiantuntija Meri Valtiala.

Kokousten välisiä äänestyksiä koskeva uudistus tavoittelee yhtenäistä uusien työkohteiden esittelyä ja käyttäjäkokemusta standardointiorganisaatioiden työntekijöille. Tähän asti ISO ja IEC ovat toimineet omien käytäntöjensä mukaisesti. Näihin työskentelykäytäntöihin tehtiin viimeisimmässä JTC 1:n kokouksessa parannusehdotuksia IT-standardoinnin osallisuuden ja kestävän kehityksen edistämiseksi.

Kestävä kehitys ja osallisuus tukevat toisiaan

Tuleviin kokouksiin osallistumisen kynnystä halutaan madaltaa tarjoamalla mahdollisuus seurata etäyhteydellä. Tämä vähentää myös osaltaan lentomatkustamista. Toki työryhmätyöskentely kasvokkain tuo synergiaa ja on edelleen tarpeen monimutkaisten asiakokonaisuuksien työstämisessä pelkän kuuntelun sijaan.

Uudistus tarjoaa mahdollisuuksia nuorille asiantuntijoille

Eri IT-alojen käytäntöjä viedään ISO/IEC-standardeiksi työryhmissä. Työryhmien puheenjohtajuutta haluttiin nyt rajoittaa kolmivuotiskausiksi. Kausia voi olla enintään kolme peräkkäin, mikäli puheenjohtaja tulee uudelleen valituksi alan kansainvälisen asiantuntijayhteisön keskuudesta. Tällä pyritään tukemaan työryhmien luontaista uudistumista, lisäämään nuorten asiantuntijoiden motivaatiota ottaa vastuu alansa kehittämisestä sekä toisaalta jatkuvuutta työryhmätyössä edellisen puheenjohtajan perehdyttäessä seuraajaansa.

IT-standardointi on sekä kansainvälisesti että täällä Euroopan sisämarkkinassa kriittinen osa digitalisaation onnistumista. Vahvistamalla standardointiprosessin sujuvuutta ja kestävää kehitystä SFS on osaltaan edistämässä suomalaisten asiantuntijoiden pääsemistä kuuluville alan työssä.

Sekä EU että Suomen valtio tukevat osaltaan asiantuntijatyötä myös rahallisesti. Näistä osallistumisen mahdollisuuksista annamme lisätietoa IT-standardoinnin ryhmissä ja SFS:n koulutuksissa. Ryhmät ja koulutukset ovat avoimia kaikille ja rohkaisemme osallistumaan mahdollisimman laajasti myös IT-alan ulkopuolelta, digitaalisen yhteiskunnan käyttäjien näkökulmasta.

Tutustu tuleviin tapahtumiimme

Lisätietoja

Meri Valtiala

Asiantuntija
Soita: +358 50 5634 356
Viesti: meri.valtiala@sfs.fi