Siirry sisältöön
9.6.2023 SFS:n standardointityö

Tuore harmonisoitu standardi juomapakkauksille

Korkkien on pysyttävä tölkeissä ja pulloissa kiinni koko niiden suunnitellun elinkaaren ajan vuoden 2024 heinäkuusta alkaen. Direktiivin tueksi on laadittu Euroopan unionin pyynnöstä vaatimuksia koskeva standardi. Tapaus on hyvä esimerkki siitä, miten standardit voivat olla lainsäädännön tukena niin, että valmistajien on helpompi noudattaa säädöksiä.

EU tekee tiivistä yhteistyötä eurooppalaisten standardointiorganisaatioiden kanssa ja hyödyntää standardeja monin eri tavoin omassa työssään. Yksi keskeisin esimerkki on tarve tuotteiden ja palveluiden yhdenmukaistamiseen: EU edistää eurooppalaisten standardien käyttöä varmistaakseen, että tuotteet ja palvelut täyttävät laissa mainitut turvallisuus-, laatu- ja yhteensopivuusvaatimukset.

Tätä asiaa edesautetaan nyt SUP-direktiivin (Single-Use Plastics) yhteydessä, jossa on asetettu vaatimus siitä, että heinäkuusta 2024 lähtien kaikissa unionin jäsenmaissa myyntiin tarkoitetut alle 3 litran juomapakkausten korkit pysyvät kiinni pakkauksessa koko tuotteen suunnittelun käyttövaiheen ajan. Direktiivin tavoitteena on vähentää kertakäyttömuovituotteiden aiheuttamaa ympäristökuormitusta.

Direktiivissä ei asetettu teknisiä määreitä pakkausta koskien. Sen sijaan EU pyysi aiheesta standardin eurooppalaiselta standardointiorganisaatiolta CENiltä. Standardi SFS-EN 17665:2022 + A1:2023 Pakkaukset. Testausmenetelmät ja vaatimukset muovisten korkkien ja kansien juoma-astioissa kiinni pysymisen osoittamiseksi on sittemmin julkaistu ja nyt EU viittaa siihen EU:n virallisessa lehdessä.

Standardista on siis tullut virallisesti ns. harmonisoitu standardi, joka tukee EU:n lainsäädännön, tässä tapauksessa SUP-direktiivin, implementointia kaikissa sen jäsenmaissa.

Aiheesta keskustellaan myös Mitä ihmettä? -podcastimme jaksossa Miksi korkki pysyy kiinni pullossa? Lue lisää aiheesta ja kuuntele jakso.

Lisätietoja

Kati Heiskanen

Asiantuntija
Soita: +358 40 558 4869
Viesti: kati.heiskanen@sfs.fi