Siirry sisältöön

Suomessa standardisointityö on jaettu eri toimialoja edustaville organisaatiolle

SFS on delegoinut merkittävän osan standardisoinnista toimialakohtaisille organisaatioille eli toimialayhteisöille. SFS:n omalla vastuulla on muun muassa toimialarajat ylittäviä aihealueita.

Keskusjärjestönä SFS vastaa Suomessa standardisoinnista lukuun ottamatta sähkö- ja telealaa. Osa SFS:n vastuista on jaettu toimialayhteisöille.

Toimialayhteisöksi kutsutaan SFS:n kanssa sopimussuhteessa olevia organisaatiota, jotka koordinoivat standardisointia erikseen nimetyillä vastuualueilla Suomessa. CENin ja ISOn kokouksissa suomalaiset standardisointityössä mukana olevat henkilöt ja tahot edustavat aina SFS:ää, joka on CENin ja ISOn jäsen.

Suomessa standardisointityötä tekevät seuraavat toimialayhteisöt:

Kemesta ry

Toimiala: mm. biotekniikka, kuljetettavat kaasusäiliöt, huonekalut, maalit ja lakat, massa ja paperiteollisuus, muovit, räjähteet, sahatavara, kumiteollisuus.

Liikenne ja viestintävirasto Traficom

Toimiala: Teleala

Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys METSTA ry

Toimiala: kone- ja metallituoteteollisuus, metallien jalostus, talotekniikka sekä energianhallinta

Muoviteollisuus ry

Toimiala: muovituotteet kuten putkistot, päällysteet ja lujitemuovisäiliöt

Rakennustuoteteollisuus RTT ry

Toimiala: rakennustuotteet

SESKO ry

Toimiala: sähkö- ja elektroniikkateollisuus

Suomen ympäristökeskus SYKE

Toimiala: ympäristöalan menetelmät

Väylävirasto

Toimiala: tienrakennustuotteet

Yhteinen Toimialaliitto YTL ry

Toimiala: mm. ajoneuvot, logistiikka, terveydenhuollon tarvikkeet ja laitteet, urheilu- ja vapaa-ajan välineet, rakennuslasi

Suomen Standardisoimisliitto SFS ry:n standardisointi

Toimiala: horisontaaliset toimialarajat ylittävät aihealueet, tietotekniikka sekä tiettyjen erityisalojen standardisointi