Siirry sisältöön
5.6.2020 Uutinen

Standardeilla on merkitystä ympäristönsuojelutyössä

5.6. vietettävän maailman ympäristöpäivän tarkoituksena on herättää tietoisuutta ja keskustelua ympäristön tilasta. Kansainvälinen standardointijärjestö ISO haluaa kiinnittää huomiota standardien merkitykseen yhtenä työkaluna ympäristönsuojelutyössä ja perustaa uuden komitean biodiversiteetin eli luonnon monimuotoisuuden suojelemiseksi.

Maailman ympäristöpäivä on vuodesta 1972 järjestetty YK:n ympäristöohjelman vuosipäivä, jolla on vuosittain vaihtuva teema. Tänä vuonna painotetaan sitä, että maapallo tarvitsee ihmiskunnalta huomiota ja aikaa voidakseen hyvin: ympäristönsuojeluun on alettava panostaa entistä vahvemmin nyt, kun erilaiset luonnonilmiöt äärimmäisistä sääoloista koronavirukseen muistuttavat meitä luonnon merkityksestä elämän taustalla.

Biodiversiteetin standardointityö käynnistyy ISOssa

ISO edistää työtä ympäristön hyväksi standardoinnilla, ja vastaperustetun biodiversiteetin teknisen komitean tarkoituksena on lisätä erilaisten organisaatioiden panostuksia kestävään kehitykseen. Uuden komitean työ tukee myös YK:n kestävän kehityksen ohjelmaa, jonka yhtenä tavoitteena on vähentää ihmisen toiminnan ympäristövaikutuksia vuoteen 2030 mennessä.

Tulevaisuudessa komitea kehittää standardeja, joilla yhdenmukaistetaan luonnon monimuotoisuuteen liittyviä termejä ja periaatteita, hahmottelee vaikutusten arvioinnin menetelmiä ja auttaa organisaatioita määrittelemään biodiversiteettiin liittyviä strategisia toimia ja seuraamaan niiden toteutumista.

ISO 14000 -sarjan standardit auttavat rakentamaan kestävämpää maailmaa

ISOlla on entuudestaan tuhansia ympäristöalan standardeja. Näiden standardien noudattaminen auttaa kaikenlaisia organisaatioita parantamaan toimintaansa ympäristönsuojelun hyväksi.  

Tärkeitä ympäristöalan standardeja ovat ISO 14000 -sarjan standardit, joilla on keskenään monia liittymäkohtia ja jotka on laadittu toisiaan täydentäviksi. ISO 14001 on maailman tunnetuin ympäristöjärjestelmämalli, ja se auttaa organisaatioita sekä parantamaan ympäristönsuojelunsa tasoa että osoittamaan ympäristöasioidensa hyvää hoitoa. 

ISO 14055 -standardin tarkoituksena puolestaan on vakiinnuttaa hyvät maanhallinnan käytännöt ja edistää eroosion ja aavikoitumisen vastaista taistelua.

Lue lisää

ISOn uutinen maailman ympäristöpäivästä

ISO 14000 -sarjan standardeista