Siirry sisältöön
4.12.2023 Uutinen

Standardeilla vauhtia ja vaikuttavuutta ilmastotoimiin

Ilmastositoumusten saattaminen vaikuttaviksi toimiksi edellyttää yhteistyötä, ja standardien laaja hyödyntäminen vauhdittaa yhteisiin tavoitteisiin pääsemistä, maailmanlaajuinen standardointijärjestö ISO korostaa YK:n ilmastokokouksessa.

YK:n ilmastokokous COP28 pidetään Yhdistyneiden arabiemiirikuntien Dubaissa 30.11.–12.12.2023. Kokouksessa käsitellään muun muassa päästöjen vähentämistä, ilmastonmuutokseen sopeutumista sekä ilmastorahoitusta. Kokouksessa arvioidaan myös ensimmäistä kertaa maailmanlaajuisesti Pariisissa vuonna 2015 solmitun sopimuksen tavoitteiden toteutumista

Teoilla ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi on kiire. Ilmastositoumusten saattamista teoiksi voidaan vauhdittaa standardeilla. Standardit ovat tärkeä työkalu, joiden avulla ilmastolupaukset pystytään muuttamaan käytännön toimiksi. Maailmanlaajuisesti käytössä oleva standardointiprosessi tarjoaa valmiin, kaikille avoimen ja läpinäkyvän alustan yhteisten tavoitteiden ja ratkaisujen työstämiselle.

ISO kannustaa organisaatioita ja päättäjiä tiiviiseen yhteistyöhön ISOn ja sen jäsenjärjestöjen kanssa. Kansainvälisillä standardeilla on arvokas rooli kansallisen ja kansainvälisen ilmastopolitiikan muotoilussa.

”ISO työskentelee aktiivisesti ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja edistää tavoitteiden saavuttamista kansainvälisten standardien avulla. Standardit tarjoavat paitsi vaikuttavia ilmastoystävällisiä ratkaisuja jo nyt, myös valmiin toimintamallin uusista ratkaisuista sopimiseen, ratkaisujen kehittämiseen sekä jakeluun”, sanoo Helena Vänskä, Suomen Standardisoimisliiton toimitusjohtaja.

Standardit tehostavat ilmastotoimia monella tapaa

Luotettavista kansainvälisistä standardeista organisaatiot saavat tukea ilmastosuunnitelmiensa ja sitoumustensa käytäntöön saattamiseksi. Ilmastoon liittyvien standardien laajamittainen käyttöönotto auttaa organisaatioita myös sopeutumaan ja lieventämään ilmastonmuutoksen vaikutuksia.

Jotta organisaatiot ja poliittiset päättäjät kykenevät toimimaan vaikuttavasti ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi, tarvitaan yhteistyötä ja johdonmukaisuutta ilmastoaloitteiden, suunnittelun, toiminnan ja raportoinnin välillä. Tämä edellyttää monimutkaisen kansainvälisen sääntelyjärjestelmän, kehysten sekä standardien yhdenmukaistamista.

Standardeja voidaan käyttää kansallisen ja kansainvälisen ilmastopolitiikan muotoilussa. Poliittisten päättäjien ja sääntelyviranomaisten olisi määritettävä, mitä standardeja tarvitaan ilmastotoimien puutteiden korjaamiseksi.

ISO tarjoaa laajimman ja helposti saatavilla olevan standardointijärjestelmän, jonka avulla organisaatiot voivat tarkistaa ja validoida kestävyysväitteensä ja näin varmistaa toimiensa vastuullisuuden ja uskottavuuden. ISOn läpinäkyvä ja kaikille avoin prosessi estää muun muassa viherpesua. 

ISO ja sen maailmanlaajuiset kumppanijärjestöt sähköalan standardointijärjestö IEC ja kansainvälinen televiestintäalan standardointijärjestö ITU ovat jäsenjärjestöineen sitoutuneet ilmastotyöhön. Suomen Standardisoimisliitto SFS ry on standardoinnin keskusjärjestö ja ISOn jäsenjärjestö Suomessa.

Tutustu tarkemmin:

ISO at COP28: Accelerating climate action

Päätöksistä tekoihin – ISOlta uudet kansainväliset ohjeet päästövähennystavoitteiden saavuttamiseksi

Standardit ovat vastuullisuuden työkaluja