Siirry sisältöön
case: Betolar

Ekologisemman betonin kehittäjä muokkaa rakennusteollisuutta kestävämmäksi

Betolar on kehittänyt betonin, johon ei tarvita sementtiä. Eurooppalaisia standardeja täytyy muuttaa, jotta vaihtoehtoisesta materiaalista valmistettu betoni kelpaa rakennusaineeksi.

Harmaa harkko näyttää tavalliselta betonilta. Se tuntuu yhtä kestävältä ja painavalta.

Tosiasiassa tämä rakennusaine on valmistettu perinteistä betonia ympäristöystävällisemmin: siinä ei ole lainkaan sementtiä. Geoprime-rakennusmateriaalissa sementti on korvattu teollisuuden sivuvirroista syntyvillä vaihtoehdoilla, esimerkiksi lentotuhkalla, masuunikuonalla tai kaivosteollisuuden rikastushiekalla.

Geoprimen kehittäjä on suomalainen Betolar. Yritys haluaa tehdä rakennusalasta kestävämpää ja ekologisempaa. Tavoitteena on vähentää hiilidioksidipäästöjä ja luonnonvarojen käyttöä rakentamisessa. Samalla teollisuuden sivuvirrat eli jätteet muutetaan kestäväksi liiketoiminnaksi.

– Kysymys on päästöjen pienentämisestä. Rakennusteollisuuden osuus maailman hiilidioksidipäästöistä on noin 20 prosenttia. Suurin yksittäinen päästölähde on betonin valmistuksessa käytetty sideaine, sementti. Sementtituotannon osuus maailman hiilidioksidipäästöistä on noin 7 prosenttia, Betolarin tutkimus- ja kehitysjohtaja Hassan Raad kertoo.

Betonia olisi hankala korvata. Kätevä ja kestävä rakennusmateriaali on ratkaissut monia yhteiskunnallisia pulmia. Betonirakentamisella on esimerkiksi kohennettu köyhien asuinoloja.

Betolarin Hassan Raad, Eeva Lahtinen ja Ahmad Alzaza tutkivat, soveltuvatko esimerkiksi riisin, kookoksen tai katkaravun kuorien tuhkat sementin korvaajaksi.

Harmaata massaa tarvitaan siis jatkossakin, se on selvä. Mutta jos betonin valmistamiseen ei käytetä sementtiä korvaavia raaka-aineita, kasvavat betonimateriaalien päästöt vuoteen 2050 mennessä jopa 30 prosenttiin maailman hiilidioksidipäästöistä.

– Sellaista ei voi sallia. Siksi me keskitymme uusiin mahdollisuuksiin ja tuotekehitykseen, jossa olemme saaneet hyviä tuloksia.

Betolar testaa eksoottisempien materiaalien kuten riisin, kookoksen ja katkaravun kuorien tuhkan soveltumista sementin korvaajaksi.

Pullonkaulana standardit, jotka edellyttävät sementtiä

Suurin pulma ympäristöystävällisemmän betonin kehittämisessä on standardien nykyvaatimukset. Betolarin innovaatio ei ole voimassa olevien eurooppalaisten standardien määritelmien mukaisesti betonia. Koska siitä puuttuu sementti. Sitä pitäisi standardin mukaan olla betonissa vähintään 5 prosenttia.

Rakennusalalla monet standardit ovat pakollisia. Betolar yrittää vaikuttaa eurooppalaiseen standardiin niin, että betoni määriteltäisiin valmistusmateriaalin sijaan suorituskykynsä perusteella. Silloin betonin valmistamisessa voitaisiin käyttää vaihtoehtoisia raaka-aineita, kunhan lopputuotteen ominaisuudet vastaisivat betonin vaatimuksia.

– Suorituskykyyn perustuva betonin määritelmä on selkein tie ympäristöystävällisempään suuntaan. Ratkaisu edistäisi hiilineutraalin betonin tavoitteen saavuttamista vuoteen 2035 mennessä, Raad sanoo.

Rakennustuoteasetuksen uudistuksessa huomio ympäristövaikutuksiin

EU:n rakennustuoteasetuksen uudistusta viimeistellään parhaillaan Euroopan unionin neuvoston, parlamentin ja komission kesken. Odotettavissa on, että yhdenmukaistettuja rakennustuotestandardeja päivitetään.

– On myös varsin selvää, että rakennustuotteiden ympäristövaikutuksiin tullaan kiinnittämään nykyistä enemmän huomiota. Tämä tulee vaikuttamaan jo yhdenmukaistettujen standardien sisältöön, vastaa Heikki Väänänen Euroopan komission sisämarkkinoiden, teollisuuden, yrittäjyyden ja pk-yritystoiminnan pääosastolta.

Väänäsen mukaan vihreä siirtymä tulee vaikuttamaan yhdenmukaistettuihin standardeihin niin, että tuotteiden ympäristövaikutusten arviointi liitetään osaksi standardeja.

– Koska vihreä siirtymä tuo mukanaan myös kokonaan uusia tuotteita ja teknologioita, saattaa olla, että joillakin uusilla alueilla syntyy tarvetta uusille yhdenmukaistetuille tuotestandardeille, Väänänen ennakoi.

On myös varsin selvää, että rakennustuotteiden ympäristövaikutuksiin tullaan kiinnittämään nykyistä enemmän huomiota.

Heikki Väänänen, Euroopan komission sisämarkkinoiden, teollisuuden, yrittäjyyden ja pk-yritystoiminnan pääosasto

Hän muistuttaa, että rakennustuoteasetus ei varsinaisesti sääntele suoraan tuotteita.

– Asetus luo kehyksen, jonka puitteissa rakennustuotteiden valmistajat pystyvät kertomaan tuotteidensa suoritustasoista EU:n alueella yhdenmukaisesti. Näin loppukäyttäjät voivat valita heille parhaiten soveltuvan tuotteen.

Standardointiin osallistumalla Betolar vaikuttaa standardeihin ja alan kehitykseen

Rakennusalan standardit ovat olennaisessa roolissa, koska ne vaikuttavat niin rakentamisen laatuun, turvallisuuteen kuin energian hallintaan. Standardeilla on myös merkittävä tehtävä kilpailun helpottamisessa. Ne tekevät tuotteista, rakenteista ja rakennuksista vertailukelpoisia.

Tuotteiden käyttäjille ja kuluttajille standardit ovat ilonaihe. Kun tuote on valmistettu standardien mukaisesti, se on turvallinen eikä aiheuta haittaa terveydelle.

Standardointiin osallistuminen on hyödyllistä rakennusalan yrityksille. Esimerkiksi Betolar osallistuu betonin standardointiryhmään ja pääsee vaikuttamaan sekä standardeihin että alan määräyksiin. Lisäksi mukana oleminen on ohjannut yritystä markkinakelpoisten tuotteiden kehittämisessä.

– Yllättävintä on ollut, miten kauan tällaiset muutokset kestävät. Voi kestää useita vuosia, että standardiin saataisiin jonkinlainen muutos.

Raad toivookin, että Euroopassa otettaisiin mallia muualta. Esimerkiksi Australia ja Yhdysvallat ovat pitkällä betonin suorituskykyperustaisessa lähestymistavassa.

Maailmalla on jopa 70 vuotta vanhoja rakennuksia, jotka on rakennettu ilman sementtiä valmistetusta betonista. Teknologia ei siis ole ennennäkemätön, mutta Betolar haluaisi kaupallistaa oman ratkaisunsa.

Suorituskykyyn perustuva betonin määritelmä on selkein tie ympäristöystävällisempään suuntaan, Betolarin tutkimus- ja kehitysjohtaja Hassan Raad sanoo.

Betolar luottaa vihreään siirtymään

Hyytyykö Betolarin muutosinto hitaaseen prosessiin? Ei, vakuuttaa Hassan Raad.

– Täytyy vain uskoa omaan tekemiseen. Tiedämme, että vihreä siirtymä tulee tapahtumaan ja resurssiviisaampia ratkaisuja on pakko ottaa käyttöön.

Parhaillaan Betolarilla on meneillään valmistajakohtainen vapaaehtoinen hyväksyntäprosessi esivalmistetuille betonituotteille. Niitä ovat pihakivet ja -laatat, betoniputket ja muut infratuotteet. Tavoitteena on, että tuotteiden kanssa päästään Euroopan markkinoille muutamassa vuodessa.