Siirry sisältöön
case: NOETON Oy

Päästösiepparia kehittävä startup ponnistaa maailmalle standardien voimalla

Laitat tulen takkaan, mutta tuletko ajatelleeksi, että edistät samalla hitusen ilmastonmuutosta ja altistat itseäsi sydän- ja hengityssairauksille? NOETON kehittää ratkaisua ongelmaan.

Takat ja muut tulisijat ovat pitkään tuoneet koteihin tunnelmaa, ja ne ovat edelleen myös erittäin tärkeä lämmönlähde. Suomessa käytetystä energiasta noin 25 prosenttia tulee puusta.

Puuta polttamalla voidaan Suomen kaltaisessa maassa lisätä helposti uusiutuvan polttoaineen käyttöä, mutta sillä on myös kääntöpuolensa. Puunpoltosta – varsinkin huonosti toteutettuna – on haittaa sekä ihmisten terveydelle että ilmastolle.

Päästösieppari vähentämään päästöjä

Ongelmaan on ratkaisua tuomassa NOETON, suomalainen vuonna 2021 perustettu startup, joka kehittää päästösiepparia palamisessa syntyvien pienhiukkasten ja mustan hiilen (eng. Black Carbon) poistamiseen.

”Pienpoltto jatkuu vielä pitkään, ja on hyvä, että varsinkin asutuskeskusten ulkopuolella ihmisillä on varajärjestelmä sähkökatkojen varalle. Lisäksi polttopuut tuotetaan usein lähituotantona. Me haluamme, että polttaminen on mahdollisimman puhdasta ja siten vähäpäästöistä”, toteaa Antti Achrenius, NOETONin teknologiajohtaja.

NOETON päästösieppari hyödyntää liekkien omaa sähkölatausta, jonka avulla hiukkaset voidaan siepata ennen hormia ja estää niitä pääsemästä ympäristöön.

Antti Achrenius, Noeton Oy
NOETONin teknologiajohtaja Antti Achrenius kertoo oppineensa jo aikoinaan kesätöissä, että mitä standardoidummin asioita tekee, sitä luotettavampaa tulosta saa aikaan.

Standardit – tarpeen vai ei?

Koska yhtiö on vielä startup-vaiheessa ja tuote vasta prototyyppiasteella, standardeista ja niiden tarpeellisuudesta käytiin yrityksessä keskustelua pitkään. Niiden tuoma yhteinen kieli ja käsitys asioista oli pohjimmiltaan syynä päätökselle hankkia standardeja omaan käyttöön.

Yksi syistä oli se, että ison mittakaavan tuotannon rakentamisvaiheessa standardit helpottavat alihankintaketjun luomista ja tuotannon ylösajoa.

Taustalla häämöttävät myös Achreniuksen omat aiemmat kokemukset standardien hyödyistä.

”Jo aikoinaan kesätöissä prosessiteollisuudessa opin, että mitä standardoidummin asioita tekee, sitä luotettavampaa tulosta saa aikaiseksi. Myynnissä keskustelut asiakkaan kanssa helpottuvat. Esimerkiksi teknisiin rajoihin voidaan viitata standardien avulla, mikä osaltaan taustalla edistää liiketoimintaa.”

Liiketoiminnan lisäksi standardien tarpeellisuutta voi pohtia meidän jokaisen arkielämässä. Olisiko hyödyllistä, että sähköpistorasiat olisivat samanlaisia kaikkialla maailmassa? Mitä jos maksukortti ei sopisikaan lomakohteessa maksupäätelaitteeseen?

Oman tarpeen mukaan

Yrityksissä standardien tarvetta pitää peilata aina omaan tekemiseen – mikä on todellinen tarve ja miten yritys kehittyy seuraavien vuosien aikana. Kaikilla ei ole pakko olla standardeja käytössään, mutta ei niiltä voi ummistaa silmiään ja jättäytyä tietämättömäksi.

”SFS:n asiakkuustiimi auttaa hahmottamaan, mitä eri standardiryhmät ovat ja miten niitä voidaan hankkia ja käyttää. Kannattaa ottaa sinne rohkeasti yhteyttä.”

NOETON on hankkinut itselleen SFS Online -palvelun käyttöoikeuden.

”Näin standardit ovat aina ajan tasalla sekä saatavilla, niitä on helppo käyttää ja standardeja on suhteellisen helppo lisätä tai vaihtaa aina tarpeen mukaan. Aina on mahdollista ja joskus järkevääkin hankkia yksittäisiä standardeja erikseenkin, mutta toistaiseksi me olemme tyytyväisiä online-palvelun tarjoamaan tapaan.”

Euroopan kautta maailmanmarkkinoille

Suuri yleisö, tulisijojen valmistajat ja myös Euroopan unioni ovat havahtuneet sekä puunpolton laajuuteen että haittoihin.

Jo pitkään autoilua tai suuria teollisuuslaitoksia velvoittaneiden päästöstandardien kaltaisia rajoituksia laajennettiin muun muassa ekosuunnitteludirektiivin päivityksellä vuonna 2022 koskemaan myös pienpolttoa – takkoja, uuneja, kamiinoita.

Päästörajoitukset kiristyvät varmasti jatkossakin. Jo nyt on alueita ja kaupunkeja, joissa päästörajat voivat olla hyvinkin tiukkoja. Tämä rajoittaa pienpolttoa osittain tai kokonaan. Tulisijavalmistajat tekevät työtä saadakseen tuotteensa nykyvaatimusten mukaisiksi ja samalla miettivät, miten tuleviin kiristyksiin voidaan valmistautua.

NOETON pyrkii valloittamaan markkinat takka- ja tulisijavalmistajien kautta – aluksi EU-alueella ja myöhemmin koko maailmassa.

Ensin NOETONin pitää saada tuote valmiiksi, mikä näillä näkymin onnistuu vuoden 2023 aikana. Sen jälkeen tarvitaan vielä riittävä rahoitus massatuotantokapasiteetin rakentamiseksi.

”Näkymät ovat kuitenkin hyvät. Heti yrityksen perustamisen jälkeen meillä alkoivat puhelimet soida, Amerikasta kysyttiin, joko tuotetta voi ostaa. Markkinoilla on meidän tuotteellemme imua”, Achrenius naurahtaa.

Puunpolton päästöt

Nykytavoin toteutetusta puun pienpoltosta syntyy

  • 40 % Suomen kaikista pienhiukkaspäästöistä (PM2.5)
  • 55 % kaikista mustan hiilen päästöistä, jotka lämmittävät alailmakehää erityisesti pohjoisilla alueilla
  • yli 80 % soluille myrkyllisten ja syöpävaarallisten PAH-yhdisteiden eli polysyklisten aromaattisten hiilivetyjen päästöistä
  • 30 % haisevien ja limakalvoja ärsyttävien haihtuvien orgaanisten hiilivetyjen (VOC) päästöistä
  • 25 % hiilimonoksidin (CO) päästöistä.

Pienhiukkaspäästöt ja PAH-yhdisteet heikentävät ilmanlaatua ja altistavat ihmisiä sydän- ja hengityssairauksille.

Mustan hiilen päästöt lämmittävät alailmakehää etenkin pohjoisilla alueilla.

Lähde: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

NOETON Oy

NOETON on suomalainen startup, joka kehittää edullista ja tehokasta päästösiepparia takkoihin, kamiinoihin ja muihin tulisijoihin. Päästösieppari perustuu Itä-Suomen yliopistossa tehtyyn väitöskirjaan uudenlaisista sähköisistä suodatusmenetelmistä, joita sovelletaan puun pienpolton hiukkaspäästöjen vähentämiseksi. Vuonna 2021 perustetun osakeyhtiön ydintiimi koostuu seitsemästä hengestä, joista neljä on myös työntekijöinä yrityksessä.