Siirry sisältöön

CWA on eurooppalainen esistandardi

CWA-dokumentit eli esistandardit ovat asiakirjoja, joiden laadinta tapahtuu standardien laadintaa kevyemmin ja nopeammin.

CWA:t laaditaan nopeammin kuin standardit

Standardien lisäksi eurooppalainen standardointijärjestö CEN julkaisee CWA-asiakirjoja (CEN Workshop Agreement), jotka ovat ikään kuin standardien esiasteita. Niiden laadinta tapahtuu kevyemmällä organisaatiolla ja nopeammin kuin standardien laadinta.

CWA-asiakirjat laaditaan ja hyväksytään kaikille aiheesta kiinnostuneille avoimissa CENin konsortioissa (workshopeissa). Osallistumiselle ei ole maantieteellisiä rajoja, vaan osallistujat voivat olla myös Euroopan ulkopuolelta. CWA-asiakirjojen laadinta on nopeaa ja joustavaa, keskimäärin laadinta kestää noin vuoden.

CWA-asiakirjoja ei vahvisteta kansallisesti

CWA-asiakirjoilla ei ole eurooppalaisen standardin asemaa eikä niitä vahvisteta kansallisesti. Ne eivät saa olla ristiriidassa eurooppalaisen standardin kanssa. CWA kumotaan, jos CEN julkaisee sen kanssa ristiriidassa olevan standardin.

Jokin CENin jäsenjärjestö vastaa aina CWA-asiakirjan laadinnan sihteeristöstä. Toisin kuin standardien laadinnassa, SFS:n toimialayhteisöt eivät ole mukana CWA-asiakirjojen laadinnassa vaan työhön ilmoittaudutaan suoraan sihteeristölle.

CWA on voimassa enintään kuusi vuotta, jona aikana voidaan ehdottaa standardin laatimista aiheesta normaalissa standardointiprosessissa.

Kansainvälisen standardointijärjestön ISOn vastaavat asiakirjat ovat nimeltään IWA-dokumentteja (International Workshop Agreement).