Siirry sisältöön

Euroopan komission standardointipyynnöt

Euroopan komissio tekee yhteistyötä eurooppalaisten standardointiorganisaatioiden kanssa. Komissio antaa standardointiorganisaatioille toimeksiantoja standardeista, joita se käyttää säädöstensä tukena.

Yhdenmukaistetut standardit ovat standardeja, joita eurooppalaiset standardointiorganisaatiot laativat EU:n komission toimeksiannosta. Usein EU:n säädöksissä esitetään vain olennaiset vaatimukset, ja yksityiskohdat kirjataan standardeihin. Käyttämällä yhdenmukaistettuja standardeja organisaatiot voivat osoittaa, että niiden tuotteet tai palvelut täyttävät EU-lainsäädännön tekniset vaatimukset.

Komissio julkaisee vuosittain standardointia koskevan työohjelman. Työohjelmasta löytyvät ne aihealueet, joista komissio voi esittää standardointipyyntöjä. Työohjelma julkaistaan komission sivuilla.

Suomesta komission standardointipyyntöjen valmisteluun osallistuvat aihealueesta vastaavat ministeriöt. Lisäksi työ- ja elinkeinoministeriö on vastuussa valmisteluun liittyvästä kansallisesta koordinaatiosta.

Alla on linkki Excel-taulukkoon, jossa esitetään tietoja valmistelussa olevista komission standardointipyynnöistä. Eurooppalaiset standardointijärjestöt osallistuvat pyyntöjen valmisteluun omilla SRAHG-työryhmillään. Taulukosta näet, onko Suomella edustusta ryhmissä.

Komission standardointipyynnöt

European Commission standardisation requests

Lisätietoja

Antti Karppinen

Kansainvälisten asioiden johtaja
Soita: +358 40 545 2214
Viesti: antti.karppinen@sfs.fi