Siirry sisältöön

ISO 31000 Riskienhallinta

Riskienhallinnan standardi auttaa tunnistamaan, arvioimaan ja käsittelemään mahdollisia riskejä ja niiden vaikutuksia. Sen avulla riskienhallinnasta tulee kiinteä osa kaikkea organisaation toimintaa ja siihen sitoutuu koko henkilöstö.

Tunnus:SFS-ISO 31000:2018
Nimi:Riskienhallinta. Ohjeet

Standardi auttaa muutoksen ja epävarmuuden käsittelyssä

Jatkuvasti muuttuvassa maailmassa joudumme käsittelemään epävarmuutta päivittäin. Se, miten organisaatio tunnistaa ja käsittelee epävarmuutta ja mahdollisia riskejä, vaikuttaa sen menestykseen. Esimerkiksi monet sopimukset ja vakuutusehdot vaativat selkeää näyttöä hyvistä riskienhallinnan käytännöistä.

ISO 31000 -standardi auttaa organisaatiota tunnistamaan, arvioimaan ja käsittelemään riskien vaikutuksia organisaation tavoitteiden saavuttamiseen. Standardi painottaa ylimmän johdon osallistumista ja sitouttaa kaikki muutkin organisaation toimijat riskienhallintaan.

ISO 31000 kiinteäksi osaksi kaikkiin organisaation toimintoihin

Standardi suosittaa kehittämään toimintamallin, joka määrittää vastuut ja valtuudet ja varmistaa, että riskienhallintaan ja siihen liittyvään päätöksentekoon varataan tarvittavat resurssit. Standardin mukaisessa toimintamallissa riskienhallinta on kiinteä osa organisaation kaikkia toimintoja, prosesseja, rakennetta, strategiaa ja tavoitteita. Sitä voi myös hyödyntää organisaation hyvän hallintotavan ja paremman suorituskyvyn kehittämisessä.

ISO 31000 -standardia voivat käyttää kaikenlaiset organisaatiot kaiken tyyppisten riskien käsittelyyn. Se ei ole suunnattu vain riskienhallinnan ammattilaisten käyttöön vaan on tarkoitettu kaikille, jotka ovat tehtävissään tekemisissä riskien ja niihin liittyvän päätöksenteon kanssa.

ISO 31000 on opastava, se ei sisällä vaatimuksia, ja siksi standardia ei voi käyttää sertifioinnin perustana.