Siirry sisältöön

ISO 3166 Maakoodit

Maailmanlaajuinen standardi ISO 3166 määrittelee maille kansainväliset nimikoodit. Maakoodit ovat yhteinen tapa ilmaista asioita, ja ne helpottavat tiedonsiirtoa ja viestintää. Koodit perustuvat maiden virallisiin nimiin, jotka määritellään YK:n nimiluetteloissa.

Tunnus:SFS-EN ISO 3166-1:2020:en
Nimi:Codes for the representation of names of countries and their subdivisions. Part 1: Country code

Maakoodistandardi on laajasti käytössä kaikkialla maailmassa

Maakoodistandardista on hyötyä, kun maiden nimiä on tarkoituksenmukaista esittää tunnusmuodossa. Koodit ovat kansainvälisiä, ja ne tunnetaan kaikkialla maailmassa. Standardin mukaisia maakoodeja käytetään muun muassa autojen maatunnuksissa, internetin maatunnuksissa, kansainvälisissä postiosoitteissa, pankkitilien tunnuksissa ja elintarvikkeiden tunnistusmerkinnässä.

Itsenäisten valtioiden lisäksi koodijärjestelmässä on mukana epäitsenäisiä maita, jotka ovat standardin mukaan siirtomaita tai muita geopoliittisesti merkittäviä alueita.

Mitä maakoodistandardissa määritellään?

Maailmanlaajuiseen ISO 3166 -standardiin perustuvassa kansallisessa standardissa SFS-EN ISO 3166-1 esitetään kunkin maan nimen lyhyt muoto sekä virallinen pitkä nimi, jos se eroaa lyhyestä muodosta. Standardissa luetellaan:

  • maan kaksikirjain- ja kolmikirjaintunnus
  • maan kolminumeroinen tunnus
  • maan viralliset kielet standardimukaisin kielikoodein
  • yleisessä käytössä oleva maan nimen paikallinen lyhyt muoto.

Kolminumeroista tunnusta suositellaan käytettäväksi ensisijaisesti tilastojärjestelmissä, kun taas kaksikirjaiminen tunnus on tarkoitettu yleiskäyttöön. Kolmikirjaimista tunnusta voidaan käyttää silloin, kun halutaan helpottaa tietyn alueen tunnistamista.

Standardissa oleva maiden nimien luettelo perustuu YK:n julkaisemiin maiden nimien luetteloihin. Standardissa esitetään myös sen soveltamista ja ylläpitoa koskevat perusohjeet.