Siirry sisältöön

ISO 50001 Energianhallinta

Energianhallintajärjestelmästandardi ISO 50001 ohjaa organisaatioita kestävämpään energiankäyttöön. Hyvä energianhallinta säästää paitsi ympäristöä myös organisaatioiden ja yhteiskunnan varoja.

Tunnus:SFS-EN ISO 50001:2018
Nimi:Energianhallintajärjestelmät. Vaatimukset ja soveltamisohjeita

Parempaa energianhallintaa

Standardi ISO 50001 Energian hallintajärjestelmät – Vaatimukset ja soveltamisohjeita on työkalu parempaan energianhallintaan ja sen johtamiseen. Se ohjaa organisaatioita jatkuvaan energiatehokkuuden parantamiseen ja tarjoaa järjestelmällisen menettelytavan energianhallintajärjestelmän kehittämiseen. Standardi yksilöi vaatimukset energianhallintajärjestelmän luomiseen, käyttöönottoon, ylläpitoon ja parantamiseen.

ISO 50001 vastaa rakenteeltaan muita ISOn hallintajärjestelmästandardeja, ja se voidaan integroida osaksi useista hallintajärjestelmistä rakentuvia johtamisjärjestelmiä. ISO 50001:n kanssa käytettäväksi sopivat esimerkiksi laadunhallintajärjestelmä ISO 9001 sekä ympäristönhallintajärjestelmä ISO 14000.

ISO 50001 sopii kaikenkokoisten organisaatioiden käyttöön sekä julkisella että yksityisellä sektorilla. Sen käyttö kertoo organisaation sidosryhmille tavoitteellisesta energiatehokkuuden johtamisesta.

ISO 50001 vapauttaa energiatehokkuuslain pakollisesta energiakatselmuksesta

Suomessa energiatehokkuuslaki velvoittaa suuret yritykset tekemään yrityksen energiakatselmuksen neljän vuoden välein. Yritys on kuitenkin vapautettu pakollisesta energiakatselmuksesta, jos sillä on käytössä ISO 50001:n mukaisesti sertifioitu energianhallintajärjestelmä.

Muilta osin standardin ISO 50001 käyttö ei vaadi sertifiointia, vaan standardin hyödyt yritykselle ja ympäristölle voi saavuttaa myös ilman sertifiointia.

ISO 50001:n mukaisen energianhallintajärjestelmän edut pähkinänkuoressa

ISO 50001:n vaatimuksia noudattamalla organisaatio voi suunnitella energianhallintajärjestelmän, joka auttaa

  • kehittämään periaatteita aiempaa tehokkaammalle energiankäytölle
  • asettamaan tavoitteita energiatehokkuuden saavuttamiseksi
  • keräämään tietoa päätöksenteon tueksi
  • mittaamaan saavutettuja tuloksia
  • arvioimaan sen toimintatapojen ja periaatteiden tehokkuutta
  • jatkuvasti parantamaan energianhallintaa.

Standardissa ei anneta täsmällisiä tavoitteita energiatehokkuuden parantamiseksi, vaan organisaatiot voivat itse päättää niistä; joissakin tapauksissa raja-arvot ovat lakisääteisiä. ISO 50001:n avulla organisaatiot itse asettavat aikataulut tavoitteiden saavuttamiseksi.

Standardit ja kestävän kehityksen tavoitteet

ISO 50001 vastaa seuraaviin YK:n asettamiin kestävän kehityksen tavoitteisiin:

  • SDG 7 Edullista ja puhdasta energiaa
  • SDG 11 Kestävät kaupungit ja yhteisöt
  • SDG 12 Vastuullista kuluttamista
  • SDG 13 Ilmastotekoja

Kiinnostaako energia-alan standardointiin osallistuminen?

Lisätietoja saat Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys METSTA ry:stä: standard(at)metsta.fi, 09 19 231 (vaihde)