Siirry sisältöön
14.10.2022 Tiedote

Standardit vastuullisuuden työkaluina – vietämme maailman standardien päivää 14.10.

Maailman standardien päivänä 14.10.2022 katseet kääntyvät YK:n 17 kestävän kehityksen tavoitteiden nykytilaan sekä standardien rooliin vastuullisuustyössä. Jotta voimme saavuttaa YK:n kestävän kehityksen tavoitteet, kaikki tarjolla olevat työkalut on otettava käyttöön.

Kansainvälisiä standardeja käytetään laajasti niin teollisuudessa kuin palveluissa. Standardeja eli yhteisesti sovittuja ratkaisuja hyödynnetään yrityksissä ja organisaatioissa toiminnan kehittämiseen sekä tuotteiden ja palveluiden laadun, turvallisuuden ja yhteentoimivuuden parantamiseen. Eri sidosryhmät laativat standardeja yhteistyössä ; laaja yhteistyö tarjoaa mahdollisuuden sosiaalisten, taloudellisten ja ympäristöhaasteiden ratkaisujen tehokkaaseen edistämiseen.

Kansainväliset standardointiorganisaatiot ISO, IEC ja ITU ovat sitoutuneet kestävän kehityksen edistämiseen standardeja laadittaessa. Standardoinnin perusidea pohjautuu yhteistyölle, dialogille ja konsensukselle. Siten se tarjoaa kestävän kehityksen tavoitteiden ratkaisujen työstöön hyvän alustan, jota kannattaa hyödyntää.

Maailman standardien päivänä haluamme Suomen Standardisoimisliitossa nostaa esille standardien tarjoamat mahdollisuudet yhteisten tavoitteiden edistämiseen. Standardit on maailmanlaajuisesti tunnustettu hyödyllisiksi työkaluiksi paitsi toiminnan kehittämisen myös vastuullisuuden kannalta.

Lisätietoja

Karina Vikman

Viestintäjohtaja
Soita: +358 40 532 1532
Viesti: karina.vikman@sfs.fi

Lue myös:

Maailman standardien päivä

Standardit ovat vastuullisuuden työkaluja

Standardisointi Suomessa ja maailmalla