Siirry sisältöön
11.8.2021 Uutinen

Tapaturmia ehkäistään huolellisuudella ja standardeilla

Monien arkipäiväisten esineiden turvallisuutta parantavat standardit, vaikka ne eivät arjessa juuri näy. Turvallistenkin tuotteiden kanssa tarvitaan huolellisuutta, jottei käytössä tule vahinkoja. Tämän viikon perjantaina 13.8.2021 vietetään tapaturmapäivää.

Standardit turvaavat elämäämme lukemattomin tavoin. Esimerkiksi tikkaiden vaatimuksista ja niiden käyttöohjeiden laadinnasta annetaan ohjeita standardissa SFS-EN 131. Pelastusliiveiltä vaaditut ominaisuudet on kirjattu standardiin SFS-EN ISO 12402. Urheiluvälineiden testaamiseen on ohjeita standardissa SFS-EN 913. Standardinmukaisilla testeillä voidaan varmistua esimerkiksi välineen riittävän lujasta kiinnittämisestä ja siitä, että käyttäjä ei voi juuttua kiinni välineeseen.

Tapaturmapäivän teema tänä vuonna on päihteet ja tapaturmat. Alkoholi ja muut päihteet lisäävät tapaturmien riskiä moninkertaisesti ihan tavallisissakin asioissa; tarkkaavaisuus heikkenee ja kömpelyys kasvaa jo puolen promillen humalatilassa. Tapaturmilta ei voi täysin välttyä eivätkä standardit turvaa kaikkea – vastuu on meillä jokaisella.

Tee tapaturmatesti kampanjan sivustolla: https://www.kotitapaturma.fi/tapaturmapaiva.

Palveluiden, kulutustavaroiden ja vapaa-ajan tuotteiden standardointi