Siirry sisältöön

Palvelut, kulutustavarat ja vapaa-aika

Standardeilla varmistetaan, että kuluttajat saavat turvallisia kulutustavaroita ja vapaa-ajan tuotteita sekä laadukkaita palveluja. Tuotteiden ja palveluiden vaatimustenmukaisuutta valvoo Tukes.

Standardeilla turvallisuutta lasten varusteista urheiluvälineisiin

Kulutustavaroita koskevia standardeja on runsaasti. Kun tuotteiden valmistuksessa noudatetaan standardeja, myyjät ja kuluttajat voivat luottaa siihen, että tuotteet ovat vaatimusten mukaisia ja käyttäjilleen turvallisia. Vaatimustenmukaisuus on tae markkinoille pääsyyn ja edistää siten yrityksen kilpailukykyä.

Kulutustavaroihin liittyviä standardeja on laadittu esimerkiksi seuraaville tuoteryhmille:

 • leluille ja lastenhoitotarvikkeille
 • leikkikenttävälineille
 • polkupyörille
 • huonekaluille
 • kodin tekstiileille
 • vapaa-ajan laitteille
 • urheiluvälineille ja -laitteille

Lasten turvallisuutta pyritään varmistamaan lainsäädännöllä ja sitä tukevilla standardeilla. Valmistajan on varustettava tietyt tuotteet, kuten lelut, CE-merkinnällä vakuutuksena siitä, että tuote täyttää laissa määrätyt oleelliset turvallisuusvaatimukset. Vaatimukset pystyy täyttämään standardeja noudattamalla.

Kuvassa lasten leluja, tarvikkeita ja tuotteita, joiden turvallisuus taataan standrdeilla.
Standardeilla on tärkeä merkitys lasten turvallisuuden edistämisessä.

Standardit tuovat laatua ja tehokkuutta palveluihin

Standardit on perinteisesti yhdistetty teknisten tuotteiden vaatimuksiin. Teknisten sekä kulutus- ja vapaa-ajan tuotteiden lisäksi myös palveluja standardisoidaan. Palvelut kattavat noin 70 prosenttia Euroopan taloudellisesta toiminnasta ja työllistämisestä, joten standardien laadintaan ja käyttöön on tällä sektorilla paljon tarvetta.

Palveluihin liittyvät standardit ovat erinomaisia työkaluja tiedon ja parhaiden käytäntöjen jakamiseen, palveluiden vertailtavuuteen ja esimerkiksi eri palvelusektoreiden välisen yhteisen terminologian määrittämiseen. Standardit lisäävät läpinäkyvyyttä, tehokkuutta ja kilpailukykyä, sillä niiden avulla yritykset voivat arvioida ja mitata omaa suoritustaan tai hankkimiensa palvelujen laatua. Standardit myös parantavat turvallisuutta ja suojaavat kuluttajia ja ympäristöä.


Muun muassa seuraavat alat sisältävät tai niille ollaan laatimassa palveluihin liittyviä standardeja:

 • johtamisen konsultointipalvelut
 • puhtausala
 • kunnossapito
 • markkinatutkimukset
 • matkailupalvelut
 • käännöspalvelut
 • kauneudenhoitoala
 • psykologinen henkilöarviointi

Jotta esimerkiksi erityisryhmien tarpeet tulisi huomioiduksi tuotteita ja palveluita koskevissa standardeissa, on kuluttajia edustavien järjestöjen ja tahojen osallistuminen aihepiirin standardisointiin tärkeää.

Webinaaritallenteet