Siirry sisältöön
31.10.2023 Uutinen

Tutkimus- ja innovaatiotoimet paremmin huomioon standardoinnissa – komissio käynnisti paneelitutkimuksen

Tutkimus- ja innovaatiotoimintaa kartoittava eurooppalaisen standardoinnin paneelitutkimus (European Standardisation Panel Survey, ESPS) tarjoaa yli 100 000:lle eurooppalaiseen standardointiin osallistuvalle asiantuntijalle mahdollisuuden tuoda esiin tulevaisuuden innovaatiotarpeita. Samalla he lisäävät omaa ymmärrystään siitä, millaista standardointia tutkimus- ja innovaatiotoiminnassa tarvitaan.

Tutkimus on suunnattu laaja-alaisesti eurooppalaiselle elinkeinoelämälle, jotta sen tulokset edustaisivat eri kokoisia ja eri teknologia-aloilla toimivia yrityksiä mahdollisimman monipuolisesti. Eurooppalaiset standardointijärjestöt CEN ja CENELEC pitävät tutkimusaloitetta tervetulleena ja kannustavat osallistumaan siihen.

Osallistu tutkimukseen tästä.

Paneelitutkimus on käynnissä vuoden 2023 loppuun.

Paneelitutkimuksen on laatinut Fraunhofer-instituutti yhdessä Berliinin teknillisen yliopiston innovaatiotalouden laitoksen kanssa. Innovaatiotalouden laitokselta projektiin on osallistunut professori Knut Blind, joka toimii CEN-CENELECin standardien, innovaation ja tutkimuksen STAIR-työryhmän puheenjohtajana.

Standardeja elinkeinoelämän tutkimus- ja innovaatiotarpeisiin

Tutkimuksen tulokset muodostavat kuvan standardoinnista innovaatiopolitiikan tukena. Tuloksilla täydennetään hiljattain eurooppalaisella tutkimusalueella käyttöön otettua standardoinnin menettelytapaohjetta. Paneelitutkimuksen tulokset julkaistaan vuoden 2024 alussa. Ne auttavat laatimaan suosituksia päättäjille, toimialojen edustajille ja standardointijärjestöille, jotta tutkimus- ja innovaatiopohjaisten standardien nykyinen tarjonta vastaisi elinkeinoelämän tarpeita.

Suositukset auttavat organisaatioita tunnistamaan, missä ja millä tavoin niiden on mahdollista hyödyntää standardointia tutkimus- ja innovaatiohankkeidensa vaikuttavuuden parantamiseksi.

Kansallinen tutkimus syventää ja laajentaa paneelitutkimusta

Suomessa on käynnistynyt Business Finlandin rahoittama kaksivuotinen hanke (StandardEdge), jonka yhtenä tavoitteena on syventää komission käynnistämää eurooppalaisen standardoinnin paneelitutkimusta kansallisesti. Hanke myös laajentaa tutkimusta standardien kehityksen ja siihen liittyvien aineettomien oikeuksien (IPR) merkitykseen suomalaisten yritysten liiketoiminnassa. Hanke toteutetaan LUT-yliopiston, IPR University Centerin ja Ulkopoliittisen instituutin yhteishankkeena.

Kansalliseen hankkeeseen liittyvät pilottihaastattelut käynnistyvät vielä vuoden 2023 aikana.

Lisätietoja

Karina Vikman

Viestintäjohtaja
Soita: +358 40 532 1532
Viesti: karina.vikman@sfs.fi