Siirry sisältöön
6.4.2020 Uutinen

Virukset ja bakteerit kuriin painehaavapatjoissa

Mikrobien ja infektioiden leviämisen riskiä voidaan pienentää hyvällä hygienialla. Tämä koskee myös painehaavapatjoja. Niiden oikeanlaiseen käsittelyyn ja vaadittavan puhtaustason saavuttamiseen saa apua kansallisesta standardista. Suomalaisten panos myös kansainväliseen standardointiin on merkittävä.

Pitkiä aikoja vuoteessa makaavat ihmiset, kuten vaikeasti sairaat tai hyvin iäkkäät henkilöt, ovat alttiita paine- eli makuuhaavoille. Niiden ennaltaehkäisyssä ja hoidossa käytetään painehaavapatjoja. 

Painehaavapatjat ovat otollisia alustoja mikrobeille. Siksi patjojen oikeanlaisille käsittelyohjeille on ollut tarvetta. Nyt niitä saa tuoreesta kansallisesta standardista SFS 7504:2020 Painehaavapatjojen vuokrauspalvelut. Hyvät käytänteet. 

Standardin käyttö lisää turvallisuutta ja on osoitus vastuullisesta palvelusta

Standardin tavoitteena on parantaa asiakkaan turvallisuutta. Patjan vuokralle antaja voi standardia käyttämällä osoittaa, että yrityksellä on patjoihin liittyvät terveysriskit hallinnassa. Tämä auttaa yritystä pääsemään markkinoille ja parantamaan sen asemaa siellä.

Vuokralle ottaja voi viitata standardiin hankintoja tehdessään ja luottaa siihen, että standardin mukaisesti hoidettu painehaavapatja täyttää terveydenhuollossa vaadittavan puhtaustason eikä aiheuta asiakkaalle terveysriskiä.

Hyötyä koko palveluketjulle

Samaa patjaa voidaan käyttää sairaalan mahdollisesti infektioalttiissa ympäristössä ja sen jälkeen vuokrata esimerkiksi hoitokotiin. Jos patjaa ei käsitellä asianmukaisesti ennen kuin se päätyy uudelleen vuokralle, riskinä on mikrobien ja infektioiden leviäminen. 

Standardissa määritellään hyvät käytännöt patjojen vuokrauksen koko palveluketjulle. Se kattaa noudon, kuljetuksen, puhdistuksen ja desinfioinnin, huollon, varastoinnin sekä toimittamisen patjan vuokralle ottajalle. Myös vuokralle ottaja voi soveltaa standardia omassa toiminnassaan.

Vahvaa suomalaista vaikuttamista kansainväliseen standardointiin

Painehaavapatjojen vuokrauspalveluja koskeva standardi on laadittu Suomessa. Suomalaiset ovat vahvasti vaikuttamassa myös kansainväliseen standardointityöhön.

”ISOn standardointiryhmä, joka laatii standardeja painehaavapatjojen ominaisuuksien luokittelusta ja testeistä, on ottanut kansallisen standardimme jatkotyöstöön, joten suomalaisten vaikutus kansainväliseen standardointiin tällä alalla on merkittävä”, sanoo YTL:n asiantuntija Suvi Pasanen, joka toimii myös kyseisen ISOn standardointiryhmän sihteerinä.

 ”Kansainvälinen työryhmä käsittelee perinpohjaisesti patjojen ominaisuuksia, materiaaleja ja vaatimuksia eli siellä tekeillä oleva standardisointi on suunnattu patjojen valmistajille. Suomalainen standardi koskee patjojen vuokraustoimintaa, mutta se sisältää kuitenkin joitain hygienia-arvoja ja kohtia, joita ISOn työryhmä aikoo harkita omiin standardeihinsa. Työryhmä pohtii parhaillaan muun muassa sitä, tarvitaanko patjan huoltoon ja puhdistukseen jotain ohjeistoa, ja siihen suomalainen standardi on hyvänä pohjana.”

Standardi 7504:2020 SFS 7504:2020 Painehaavapatjojen vuokrauspalvelut. Hyvät käytänteet.

 

Lisätietoja:
Suvi Pasanen, asiantuntija, Yhteinen Toimialaliitto YTL 
etunimi.sukunimi@ytl.fi
p. 050 328 5413