Siirry sisältöön
24.9.2021 Uutinen

Standardisointijärjestöt sitoutuvat torjumaan ilmastonmuutosta

Maailmanlaajuisilla standardeilla on merkittävä rooli ilmastonmuutoksen torjunnassa. Kansainvälisen standardisointijärjestön ISOn vuosikokouksessa 24.9. kansalliset jäsenjärjestöt ovat allekirjoittaneet Pariisin ilmastosopimusta ja YK:n kestävän kehityksen tavoitteita tukevan yhteisen julistuksen. Julistus korostaa standardien merkitystä ilmastonmuutoksen vastaisessa työssä.

Suomen Standardisoimisliitto SFS ry on tänään yhdessä muiden ISOn jäsenjärjestöjen kanssa hyväksynyt niin kutsutun Lontoon julistuksen, jolla standardisointijärjestöt asettuvat näkyvästi tukemaan Pariisin ilmastosopimuksen ja YK:n kestävän kehityksen tavoitteita. Ilmastonmuutoksen torjunnassa maailmanlaajuiset ISO-standardit ovat keskeisiä työkaluja, ja standardit auttavat myös ilmastonmuutoksen seurauksiin sopeutumisessa.

Miksi SFS päätti allekirjoittaa standardisointijärjestöjen yhteisen ilmastositoumuksen, SFS:n toimitusjohtaja Helena Vänskä?

”Haluamme yhdessä ISOn ja sen muiden jäsenten kanssa varmistaa, että standardeilla vauhditetaan ilmastonmuutoksen torjuntaa ja edistetään kestävää kasvua. Tätä saadaan aikaan muun muassa toiminnan tehostamisella, kuten resurssi- ja energiatehokkuudella. Ympäristöjärjestelemästandardit edistävät tehokkaasti hyviä käytäntöjä ja ympäristötoimien kanssa yhdenmukaisten standardien kasvavalla käytöllä ilmastonmuutoksen torjunta ja YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttaminen nopeutuvat.”

Yleiskokouksensa jälkeen ISO kutsuu tärkeimmät kumppaniorganisaatiot, kuten kansainvälisen sähköalan standardisointijärjestön IEC:n ja kansainvälisen televiestintäalan standardisointijärjestön ITU:n, allekirjoittamaan Lontoon julistuksen. Lisäksi ISO laatii yksityiskohtaisen toimintasuunnitelman toimenpiteiden edistymisen ja tavoitteiden saavuttamisen seurantaan ja raportointiin.

Lue lisää ISOn sivuilta

London Declaration: ISO Commits To Climate Agenda

Lue myös

Standardit ovat vastuullisuuden työkaluja
Ympäristö ja kestävä kehitys