Siirry sisältöön
24.9.2021 Uutinen

Standardointijärjestöt sitoutuvat torjumaan ilmastonmuutosta

Maailmanlaajuisilla standardeilla on merkittävä rooli ilmastonmuutoksen torjunnassa. Kansainvälisen standardointijärjestön ISOn vuosikokouksessa 24.9. kansalliset jäsenjärjestöt ovat allekirjoittaneet Pariisin ilmastosopimusta ja YK:n kestävän kehityksen tavoitteita tukevan yhteisen julistuksen. Julistus korostaa standardien merkitystä ilmastonmuutoksen vastaisessa työssä.

Suomen Standardisoimisliitto SFS ry on tänään yhdessä muiden ISOn jäsenjärjestöjen kanssa hyväksynyt niin kutsutun Lontoon julistuksen, jolla standardointijärjestöt asettuvat näkyvästi tukemaan Pariisin ilmastosopimuksen ja YK:n kestävän kehityksen tavoitteita. Ilmastonmuutoksen torjunnassa maailmanlaajuiset ISO-standardit ovat keskeisiä työkaluja, ja standardit auttavat myös ilmastonmuutoksen seurauksiin sopeutumisessa.

Miksi SFS päätti allekirjoittaa standardointijärjestöjen yhteisen ilmastositoumuksen, SFS:n toimitusjohtaja Helena Vänskä?

”Haluamme yhdessä ISOn ja sen muiden jäsenten kanssa varmistaa, että standardeilla vauhditetaan ilmastonmuutoksen torjuntaa ja edistetään kestävää kasvua. Tätä saadaan aikaan muun muassa toiminnan tehostamisella, kuten resurssi- ja energiatehokkuudella. Ympäristöjärjestelemästandardit edistävät tehokkaasti hyviä käytäntöjä ja ympäristötoimien kanssa yhdenmukaisten standardien kasvavalla käytöllä ilmastonmuutoksen torjunta ja YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttaminen nopeutuvat.”

Yleiskokouksensa jälkeen ISO kutsuu tärkeimmät kumppaniorganisaatiot, kuten kansainvälisen sähköalan standardointijärjestön IEC:n ja kansainvälisen televiestintäalan standardointijärjestön ITU:n, allekirjoittamaan Lontoon julistuksen. Lisäksi ISO laatii yksityiskohtaisen toimintasuunnitelman toimenpiteiden edistymisen ja tavoitteiden saavuttamisen seurantaan ja raportointiin.

Lue lisää ISOn sivuilta

London Declaration: ISO Commits To Climate Agenda