Siirry sisältöön
21.1.2022 Uutinen

EU-puheenjohtajamaan Ranskan ja eurooppalaisen standardoinnin tavoitteena vahvempi Eurooppa

Eurooppalaiset standardointijärjestöt antavat täyden tukensa Ranskan EU-puheenjohtajakauden tavoitteille. Ne korostavat muun muassa sukupuolten tasa-arvon, tekoälyn standardoinnin sekä uuden standardointistrategian merkitystä EU:n yhtenäisyyden ja globaalin aseman vahvistamisessa.

EU:n neuvoston puheenjohtajuus kiertää EU:n jäsenmaiden kesken puolen vuoden välein ja siirtyi vuodenvaihteessa Ranskalle. Ranskan tavoite on puheenjohtajakaudellaan vahvistaa Euroopan yhtenäisyyttä ja riippumattomuutta sekä edistää vihreää ja digitaalista siirtymää. Eurooppalaiset standardisointijärjestöt CEN ja CENELEC sekä ranskalainen AFNOR sitoutuvat tukemaan tavoitteita euroopplaisen standardisoinnin avulla.

Eurooppalainen standardisointiyhteisö keskittyy tulevina kuukausina ennen kaikkea kolmeen aihealueeseen: sukupuolten tasa-arvoon, tekoälyn standardisointiin sekä uuteen eurooppalaiseen standardisointistrategiaan. EU:n jäsevaltioiden yhteisten intressien määrittäminen näillä alueilla vahvistaa EU:n yhtenäisyyttä ja sen asemaa globaalisti.

Sukupuolten tasa-arvo

Vuonna 2019 CEN ja CENELEC allekirjoittivat 19 jäsenjärjestönsä kanssa YK:n Euroopan Talouskomission UNECEn julistuksen, jolla ne sitoutuvat tukemaan sellaisten standardien laatimista, joissa huomioidaan sukupuolten tasa-arvo.

Ranskan standardisointijärjestö AFNOR julkaisi vuonna 2021 oppaan parhaista käytännöistä sukupuolten tasa-arvon lisäämiseksi yrityksissä, yhdistyksissä sekä paikallishallinnossa. Nyt opas on perustana globaalille standardille, jota maailmanlaajuinen standardisointijärjestö ISO työstää AFNORin ohjauksessa.

Tekoäly

Eurooppalainen standardisointi tukee Euroopan digitaalista siirtymää, auttaa uusien teknologioiden, kuten tekoälyn, hyödyntämisessä ja vähentää niiden käyttöön liittyviä riskejä. CEN ja CENELEC ovat perustaneet yhteisen teknisen komitean tekoälyn standardisoinnin kehittämiseksi. Komitean asiantuntijat johtavat ja toteuttavat CENin ja CENELECin laatimaa tekoälyn tiekarttaa (CEN-CENELEC Focus Group Report: Road Map on Artificial Intelligence (AI). PDF) ja toimivat EU:n tekoälyä koskevien linjausten mukaisesti (White Paper On Artificial Intelligence – A European approach to excellence and trust. PDF). Suomalaiset ovat osallistuneet aktiivisesti maailmanlaajuiseen tekoälyn standardisointiin ja työtä jatketaan myös Euroopan tasolla.

Ranska haluaa puheenjohtajakaudellaan edistää tekoälyn yhteistä eurooppalaista sääntelyä, jota myös standardisointijärjestöt pitävät tärkeänä. Ne haluavat vaikuttaa Euroopan ja erityisesti Kiinan ja USA:n väliseen yhteistyöhön ja kauppaan ja lisätä Euroopan globaalia kilpailukykyä.

Europpalainen standardisointistrategia

Eurooppalainen standardisointi tarvitsee uuden strategian, jotta se voi kasvattaaa vaikutusvaltaansa – erityisesti terveyden, teollisuuden ja tekoälyn alueilla – maailmanlaajuisesti ja pystyy vastaamaan paremmin vihreän ja digitaalisen siirtymän synnyttämiin standardisointitarpeisiin. Euroopan komission odotetaan julkaisevan uuden standardisointistrategiansa vuoden 2022 alussa.

Lue CENin ja CENELECin tiedote: The European Standardization Community supports the French Presidency of the Council of the EU in its quest for European Strategic autonomy