Siirry sisältöön
10.12.2021 Uutinen

EU:n digitaalinen identiteettilompakko tulee – standardointityö alkaa

Viime kesänä EU-komissio julkaisi ehdotuksensa eurooppalaiseksi digitaaliseksi identiteetiksi. Kokonaisuuteen sisältyy digitaalinen identiteettilompakko, jota voi käyttää tunnistautumiseen, maksamiseen sekä virallisten asiakirjojen tallentamiseen. Hanke hyötyy standardeista, ja CEN on käynnistänyt digitaalisen identiteettilompakon standardointityön.

Vahva sähköinen tunnistaminen ja digitaalinen identiteetti nousevat yhä tärkeämpään rooliin kansalaisten arjessa. Siksi EU:ssa valmistellaan omaa digitaalista identiteettilompakkoa, joka tarjoaisi vaihtoehdon kaupallisten toimijoiden palveluille. Komission ehdotus eurooppalaisen digitaalisen identiteetin sisällyttämisestä eIDAS-asetukseen valmistui kesäkuussa 2021.

Digitaalisen identiteettilompakon standardoimiseksi CEN on perustanut ryhmän CEN/TC 224 Ad Hoc Group on European Digital Identity Wallets. Ensivaiheessa kartoitetaan, millaisia standardeja digitaalinen lompakko tarvitsee, sekä tunnistetaan olemassa olevista eurooppalaisista ja maailmanlaajuisista standardeista ne, joita voidaan hyödyntää digitaalisen identiteettilompakon rakentamisessa. Tunnistetuista standardointitarpeista laaditaan suunnitelma, joka ohjaa digitaalisten identiteettilompakoiden standardointia jatkossa.

Kun alustava kartoitus valmistuu, aloitetaan digitaalisen lompakon varsinaiseen standardointityö. Ensimmäiseksi työkohteeksi suunnitellaan rajapintaa European Digital Identity Wallet Interface for General Purposes. Sitä varten identifioidaan ja kootaan olemassa olevia olemassa olevia teknisiä rakennuspalikoita, joita digitaalisen identiteettilompakon infrastruktuurin rakentaminen vaatii. Työssä on huomioitava muun muassa tietoturva, tietosuoja ja tietojen siirrettävyys.

Suomessa identiteettilompakon standardointityötä seurataan ryhmässä SFS/SR 312 Biometriikka ja kortit. Ryhmän työhön voivat osallistua kaikki digitaalisista identiteettilompakoista kiinnostuneet asiantuntijat. Tervetuloa mukaan!

Lisätietoa

Elina Huttunen

Standardointijohtaja (vanhempainvapaalla)
Soita: +358 40 356 8003
Viesti: elina.huttunen@sfs.fi