Siirry sisältöön
27.3.2023 Uutinen

EU:n sisämarkkinat 30 vuotta – standardit yhä strategisemmassa roolissa kilpailukyvyn vahvistamisessa

EU:n sisämarkkina-alue täyttää tänä vuonna 30 vuotta. Sisämarkkinat mahdollistavat Euroopassa vapaan liikkuvuuden ja kaupankäynnin, edistävät kasvua ja kehitystä sekä huolehtivat yhdenmukaisista pelisäännöistä.

Standardit ovat kiinteä osa toimivaa sisämarkkina-aluetta ja nykyisen geopoliittisen tilanteen myötä yhä tärkeämpiä Euroopan kilpailukyvyn vahvistamisessa. Niin Euroopassa kuin maailmanlaajuisesti standardeilla huolehditaan markkinoilla olevien tuotteiden ja palveluiden laadusta, turvallisuudesta ja yhteentoimivuudesta. Niin kutsutut harmonisoidut standardit myös helpottavat eurooppalaisen lainsäädännön noudattamista.

Sisämarkkina-alueen täytyy olla vahva ja kehityksen kärjessä myös tulevaisuudessa, jotta Eurooppa kykenee toimimaan kilpailukykyisemmin maailmanlaajuisilla markkinoilla. Komissio haluaa hyödyntää standardointia entistä strategisemmin Euroopan kilpailukyvyn kasvattamisessa. EU:n ensimmäinen standardointistrategia ja sen toimenpiteenä perustettu standardoinnin korkean tason foorumi, High level Forum for Standardization, osoittavat komission voimakkaan tahtotilan standardoinnin roolin vahvistamiseksi tulevaisuudessa.

”High Level Forum for Standardization on ryhmä, jonka tavoitteena on edistää ja hyödyntää Euroopan strategista otetta standardointiin ja kasvattaa Euroopan kilpailukykyä maailmanmarkkinoilla. Jokaisella EU:n jäsenmaalla – myös Suomella – on nimetty edustaja ryhmässä. Komissio on näin halunnut nostaa standardoinnin vahvemmin kaikkien jäsenmaiden agendalle. Suomenkin tulee tarttua tilaisuuteen ja hyödyntää standardointia strategisemmin Suomen kilpailukykyä edistävänä työkaluna”, painottaa Helena Vänskä, Suomen Standardisoimisliiton toimitusjohtaja.

Helena Vänskä

Toimitusjohtaja
Hallinto

+358 40 581 6786

helena.vanska@sfs.fi

Lue myös

European Standards: 30 Years (and counting) of Building Trust in the Single Market

EU competitiveness beyond 2030: looking ahead at the occasion of the 30th anniversary of the Single Market