Siirry sisältöön
29.11.2021 Uutinen

Ison-Britannian standardointijärjestö BSI jatkaa CENin ja CENELECin jäsenenä

Eurooppalaisten standardointijärjestöjen CENin ja CENELECin vuosikokouksessa 25.11.2021 vahvistettiin Ison-Britannian standardointijärjestö BSI:n jäsenyyden jatkuminen molemmissa järjestöissä tammikuun 1. päivästä 2022 alkaen.

Iso-Britannia erosi EU:sta tammikuun lopussa v. 2020. BSI:n jäsenyydelle CENissä ja CENELECissä sovittiin siirtymäaika vuoden 2020 loppuun. Vuosikokouksessaan kesäkuussa 2020 järjestöt päättivät kuitenkin jatkaa BSI:n jäsenyyden siirtymäaikaa vuoden 2021 loppuun saakka. Pidennys antoi mahdollisuuden BSI:n aseman huolelliseen arviointiin eurooppalaisessa standardoinnissa.

Brexitin jälkeen CENin ja CENELECin tavoitteena on ollut säilyttää eurooppalaisen standardoinnin vakaus ja sisämarkkinoiden toimivuus. Päätös BSI:n jäsenyyden jatkumisesta CENissä ja CENELECissä on linjassa EU:n ja Ison-Britannian välisen kauppa- ja yhteistyösopimuksen (The EU-UK Trade and Cooperation Agreement, TCA) kanssa. BSI:n jäsenyys tarjoaa yrityksille mahdollisuuden sujuvaan kaupankäyntiin EU:n ja Ison-Britannian välillä. Jäsenyys tuo myös BSI:n sidosryhmille varmuutta siitä, että ne voivat jatkossakin vaikuttaa eurooppalaiseen ja globaaliin standardointiin CENin ja CENELECin kautta.

CENin ja CENELECin sääntöjen mukaan niiden jäseniä ovat voineet olla vain EU- ja Efta-maiden tai näihin pyrkimässä olevien maiden standardointijärjestöt. BSI:n aseman perinpohjaisen tarkastelun ja arvioinnin tuloksena sääntöihin on nyt luotu uusi jäsenkategoria. Tähän kategoriaan kuuluvilla jäsenillä, kuten BSI:lla, tulee olla sopimus EU:n kanssa, ja niiden on sitouduttava standardoinnin keinoin Euroopan sisämarkkinoiden yhteisiin tavoitteisiin.