Siirry sisältöön
1.11.2019 Artikkeli

Ketjun lenkit koetuksella

Autot ja autoilu muuttuvat vinhaa vauhtia, ja autonvalmistajien hankintaketjut seuraavat perässä. Miten käy perinteisille toimittajille ja pystyvätkö uudet ja ketterät toimijat vastaamaan autoteollisuuden tiukkoihin vaatimuksiin?

Autoteollisuutta ravistelee yhtä aikaa kokonaista neljä suurta muutosta. Sähköautot, itseohjautuvat autot ja liikkuminen palveluna (Mobility as a Service, MAAS) tekevät tuloaan. Lisäksi autot digitalisoituvat: ne ovat aina yhteydessä verkkoon, mekaaniset ohjauslaitteet siirtyvät näyttöihin, kosketuspintoihin, jopa ääniohjaukseen.

Ei siis ihme, että autoteollisuuden hankintaketjutkin nitisevät paineessa.

– Teollisuuden murroksessa menestyvät uudistumaan pystyvät yhtiöt. Me pystymme tarjoamaan näille ainutlaatuisia ratkaisuja, joten murros parantaa mahdollisuuksiamme päästä alihankkijaksi, kertoo toimitusjohtaja Juha Kokkonen Canatusta, joka valmistaa hiilinanoputkiin perustuvia 3D-kosketuspintoja autoihin sekä läpinäkyviä lämmittimiä itseohjautuvien autojen antureihin.

Perinteisesti pitkää yhteistyötä

Innovatiivisten ratkaisujen tarjoajalle murros voi olla mahdollisuus, mutta vakiintuneet toimittajat joutuvat uudenlaisen, ehkä uhkaavankin tilanteen eteen.

Perinteisesti autoteollisuuden hankintaketjuissa toimittajasuhteet ovat olleet pitkiä ja vakaita. Tämä johtuu osittain alan erittäin korkeista laatu-, toimitusvarmuus- ja tuotantokapasiteettivaatimuksista. Kun autonvalmistaja on löytänyt hyvän toimittajan, sitä ei hevillä vaihdeta.

Valmet Automotivekin haluaa toimia avainkumppaneidensa kanssa pitkäjänteisesti.

– Meillä pitää olla yhtenäiset visiot tulevaisuudesta, sillä haluamme ehdottomasti tehdä pitkäaikaista ja kestävää yhteistyötä. Mietimme, miten voimme kasvaa yhdessä, Valmet Automotiven toimittajasuhteista ja niiden kehittämisestä vastaava Ian Niemi toteaa.

Ketjun voimin uutta

Yhteistyötä tehdään laadun, toimitusvarmuuden ja kustannustehokkuuden parantamiseksi sekä toiminnan tehostamiseksi puolin ja toisin. Yhdessä kehitetään myös uutta.

– Meillä on suhteellisen suuri oma tuotekehitysosasto, ja kun teemme yhteistyötä hankintaketjun kehityksen kanssa, voimme tuoda tulevaisuuden visiot ja teknologiat omaan toimintaamme ja tuotteisiimme. Näin tuomme autoteollisuudelle uusia innovaatioita, mikä on meille sopimusvalmistajana avainvaltti, Niemi kertoo.

Toimittajan ottaminen mukaan tuotekehitykseen parantaa tuotteiden laatua ja alentaa kustannuksia.

– Kun tärkeimpien komponenttien toimittajat ovat mukana, tuotteen valmistuskustannukset voidaan ottaa huomioon jo suunnitteluvaiheessa. Siinä lyödään lukkoon 80 prosenttia hankinnan kustannuksista, sanoo professori Kari Tanskanen Aalto-yliopiston tuotantotalouden laitokselta.

Toimittajien koko kyvykkyys kannattaa valjastaa kehittämiseen ja innovointiin, sillä 70–90 prosenttia yritysten arvontuotannosta syntyy toimittajaverkostoissa ja hankintaketjuissa.

Oikea pari maailmalta

Parhaat alihankkijat ja toimittajat eivät välttämättä löydy kotimarkkinoilta, ja kansainvälistyvissä hankinnoissa haasteeksi nousee usein oman yrityksen tuntemattomuus.

– Hankintatoimen yksi keskeinen tehtävä on ostajan myyminen toimittajille – käänteinen markkinointi. Miten luon omasta yrityksestä niin hyvän kuvan, että saan parhaat toimittajat kiinnostumaan? kysyy Tanskanen.

Viehätystä pitää siis olla puolin ja toisin, ja parisuhteen tavoin yhtä oikeaa vastausta oikean parin löytämiseen ei ole.

– Tärkeää onkin ymmärtää, mikä tekee yrityksestä toisen silmissä houkuttelevan – kaikilla on omat mieltymyksensä ja tarpeensa, Tanskanen korostaa.

Autoteollisuudessa ostajien tilannetta helpottaa se, että toimittajakenttä on tiukkojen vaatimusten takia rajallisempi kuin monilla muilla aloilla.

Valmetille on sopimusvalmistajana kertynyt hyvä tuntemus toimittajakentästä, sillä se on työskennellyt yhdessä monen autovalmistajan kanssa, jotka usein haluavat tuoda omat toimittajansa mukaan kuvioihin.

– 50 vuoden aikana toimittajaportfoliomme on kasvanut, tunnemme eri alojen asiantuntijat ja tiedämme, mistä saa millaisia tuotteita ja teknologioita. Meidät myös tunnetaan hyvin, sillä olemme suuren luokan sopimusvalmistaja, Niemi sanoo.

Tulokkaalle tukea

Vuonna 2004 perustettu Canatu sen sijaan on uusi tekijä autoteollisuudessa ja on joutunut tekemään itseään tykö sopimusvalmistajille, jotka toimittavat osakokonaisuuksia autoihin. Onneksi tässä on ollut apuna erittäin houkutteleva tuote.

– Sopimusvalmistajat ovat halunneet meidän tuotettamme niin paljon, että ne joissain tilanteissa ovat ohjanneet meitä prosessissa kädestä pitäen ja auttaneet meitä tekemään asiat niin kuin autoteollisuudessa on totuttu, Kokkonen kiittää.

Teknologinen kehitys ja autoteollisuuden murros tuo Canatun kaltaisia uusia yrityksiä alalle.

– Esimerkiksi Tesla ja kiinalainen Nio ovat haastaneet uusilla konsepteilla ja toimintatavoilla. Vakiintuneiden pelaajien on mukauduttava, jos haluavat pärjätä kilpailussa. Muutokset vaikuttavat myös alihankintaketjuun.

Kehitysnopeuden kiihtyminen on hyvä esimerkki.

Jos hyvällä saksalaisella autobrändillä uuden mallin kehittäminen on vienyt kolmesta neljään vuotta, uusille sähköautovalmistajille vastaava aika on kaksi vuotta. Uutta teknologiaa on pystyttävä tuomaan markkinoille huomattavasti entistä tiiviimpään tahtiin.

– Herääkin kysymys, pystyvätkö uudet toimijat tarjoamaan laatua, johon asiakkaat ovat tyytyväisiä, Kokkonen kysyy.

Autoalalla oma standardi

Laadunhallinta on autoalalla erityisasemassa siinä määrin, että sillä on oma ISO 9001 -laatujärjestelmää täydentävä IATF 16949 -standardi. Siinä määritellään, mitä autonvalmistajat vaativat alihankkijoidensa ja toimittajiensa laadunhallintajärjestelmiltä ja mitä menetelmiä ja työkaluja on käytettävä asiakasvaatimusten täyttämiseksi.

– IATF on vaatimus autoon pysyvästi jäävien osien valmistuksessa. Muille alihankkijoille riittää ISO 9001 -järjestelmä. Meillä on myös oma auditointiohjelma, joka tarkastelee toimittajan taloutta, eettisiä asioita sekä ympäristöjärjestelmää, Niemi sanoo.

– Standardin noudattaminen on meille vahva merkki siitä, että toimittaja on vakavissaan ja sillä on kyvykkyyttä oikeanlaiseen toimintaan.

Vaikka Canatu toimittaa jo tuotteitaan autoihin, se on vasta hakemassa autoteollisuuden oman IATF 16949 -laatujärjestelmän sertifiointia, joka normaalisti vaaditaan kaikilta auton osien valmistajilta. Tämä on mahdollista, koska Canatu ei toimita tuotteitaan suoraan autonvalmistajalle vaan osakokonaisuuden toimittajalle.

– Vaatimukset ovat meille kuitenkin aivan yhtä korkeat, ja meidän täytyy käydä läpi samat hyväksyttämisprosessit.

Laadun lisäksi kumppaneiden valinnassa alkaa painaa yhä enemmän vastuullisuus. Kukaan ei halua nykyisin verkostoonsa lapsityövoiman käyttäjiä tai ympäristön pilaajia.

– Kun hankittavat määrät ovat suuria ja verkostot isoja ja mutkikkaita, vastuullisuuden varmistaminen koko verkostossa on suuri haaste, Tanskanen toteaa.

Julkaistu Presiis-lehden numerossa 2/2019.

Teksti: Anne Hänninen

Tutustu myös: Liikenne ja logistiikka