Siirry sisältöön
8.11.2019 Uutinen

Kun sanat eivät riitä

Kansainvälisesti standardoiduilla graafisilla symboleilla voidaan viestiä asioista ymmärrettävästi ympäri maailmaa kielestä ja kulttuurista riippumatta.

Ihmisten lisääntynyt liikkuminen maasta toiseen on kasvattanut kielestä riippumattoman viestimisen tarvetta. Etenkin terveyteen ja turvallisuuteen liittyvistä haitoista ja vaaroista on tärkeää pystyä kertomaan ymmärrettävästi. Meitä ohjamaan ja auttamaan on luotu yhteisiä graafisia symboleja, joita käyttämällä voidaan viestit saada perille ilman yhteistä kieltäkin.

Huomio terveys- ja turvallisuusriskeihin

Turvallisuusmerkkien tarve ja käyttö on lisääntynyt kansainvälisen kaupan, liikenteen ja työvoiman liikkuvuuden jatkuvan kasvun myötä. Standardoitu järjestelmä vähentää sekaannuksia ja onnettomuusriskejä.

Maailmanlaajuisen standardin mukaiset turvallisuusmerkit vähentävät merkkien kirjavuutta eri maissa ja helpottavat turvallisuusohjeiden lukemista. Niiden avulla ehkäistään onnettomuuksia, varoitetaan terveysvaaroista ja autetaan hätätilanteeseen joutuneita.

Turvallisuusmerkit on jaettu kielto-, määräys-, palotorjunta-, pelastus- ja varoitusmerkkeihin. Niitä voidaan käyttää työpaikoilla ja julkisilla paikoilla ja esimerkiksi käyttö- ja turvallisuusoppaissa, tuotemerkinnöissä sekä poistumissuunnitelmissa. Standardi ei ole sovellettavissa liikennemerkkeihin, vaan niiden selitykset määritellään Suomessa tieliikenneasetuksessa.

Konepesu, käsinpesu vai kemiallinen pesu?

Tekstiilien hoito-ohjemerkinnät ovat kaikille varmasti yksi tutuimmista symboliryhmistä. Tekstiilituotteiden valmistajilla on velvollisuus antaa kuluttajille ohjeita tuotteidensa hoidosta. Kuluttajien lisäksi yhtenäisistä kansainvälisistä symboleista hyötyvät myös eri maissa alan kauppaa tekevät yritykset.

Yksinkertaisilla ja selkeillä hoito-ohjesymboleilla tuotteen oikeasta käsittelystä voidaan kertoa tiivistetysti, yksiselitteisesti ja ilman kieliongelmia.  Symboleilla voidaan esimerkiksi kertoa, voiko tekstiilin pestä pesukoneessa, käsin vai vaatiiko se kemiallista pesua.

Pysy oikealla polulla

Myös ulkoillessa ja urheillessa voi törmätä joukkoon erilaisia symboleja. Merkkien tehtävä on opastaa liikkujaa, mutta niillä voidaan myös antaa rajoituksia ja kieltoja. Ulkoilun ja liikunnan merkkejä on tarkoitettu käytettäviksi virkistys- ja luonnonsuojelualueilla, urheilu- ja liikuntapaikoilla, puistoissa, leikkikentillä, ulkoilureiteillä sekä matkailualueilla ja -kohteilla.

Ota luova tauko

Standardoidut symbolit antavat meille monenlaista informaatiota. Esimerkiksi julkisissa tiloissa infopisteen, ravintolan tai wc:n löytäminen onnistuu helposti symbolin avulla ilman eri kielillä olevia sanallisia ohjeita. Merkeillä voi myös leikitellä mielessään ja keksiä niille erilaisia merkityksiä. Kehotammekin ottamaan luovan tauon ja keksimään  symboleista tarinoita. Symboli-kampanja on meneillään Twitter-tilillämme: twitter.com/standardeista.