Siirry sisältöön

Maatalous ja elintarvikkeet

Maatalous- ja elintarvikealan standardien tavoitteena on varmistaa ruokaketjun turvallisuus pellolta pöytään. Standardit ohjaavat muun muassa maataloustuotantoa, elintarvikkeiden valmistusta ja testausmenetelmiä sekä maatalous- ja elintarvikekoneiden turvallisuutta.

Standardit edistävät elintarviketurvallisuutta

Elintarvikeketjun tuottajien ja palveluntarjoajien yhteinen tavoite on saada kuluttajan ulottuville turvallista ruokaa. Alan yrittäjille ja yrityksille tuotteiden laadun varmistaminen on keskeinen tavoite; yksittäinenkin laiminlyönti saattaa johtaa kuluttajien sairastumiseen sekä yrityksen maineen ja myynnin romahtamiseen.

Elintarvikealan standardit lisäävät elintarvikkeiden turvallisuutta ja suojaavat kuluttajien terveyttä. EU:ssa elintarvikkeiden tuotanto- ja jalostusketjua sääntelevät lukuisat säädökset, ja alan eurooppalaiset standardit auttavat näiden vaatimusten toteuttamisessa.

Maatalouteen ja elintarvikkeisiin liittyvistä eurooppalaisista standardeista 70 prosenttia on identtisiä maailmanlaajuisten standardien kanssa eurooppalaisen standardointijärjestön CENin ja maailmanlaajuisen ISOn yhteistyön tuloksena. Maailmanlaajuisesti hyväksytyt menetelmät ovat tärkeitä elintarvikealan yrityksille, jotka haluavat myydä tuotteitaan monille eri markkina-alueille.

Suomessa elintarviketurvallisuus on korkealla tasolla ja sen toteutumista valvoo Ruokavirasto

Suomalaisten elintarvikkeiden raaka-aineet ovat peräisin suhteellisen puhtaasta luonnosta, ja suomalaisilla on korkea ravitsemuksellinen osaaminen ja hygieniataso. Lisäksi elintarvikkeiden tuotantoa koskeva lainsäädäntö on Suomessa erittäin tiukkaa.

Alan säännösten noudattamista Suomessa valvoo Ruokavirasto. Ruokaviraston valvonta kattaa koko elintarvikeketjun – tuotannon, markkinoinnin, tuonnin ja viennin.

ISO 22000 -standardista hyötyvät ennen kaikkea elintarvikkeiden ja raaka-aineiden maahantuojat: maahantuoja voi luottaa kansainvälisten vaatimusten täyttyvän, jos elintarvikkeiden tuottaja vahvistaa toimineensa ISO 22000 -standardin mukaisesti.

Tutustu tarkemmin ISO 22000 -standardiin.

Maatalouden ja elintarvikkeiden standardoinnissa painottuu turvallisuus

Elintarvikkeet

Elintarviketuotantoketjun alkupäässä, maataloudessa, standardeilla vaikutetaan muun muassa rehuntuotantoon sekä lannoitteisiin ja torjunta-aineisiin. Lannoitteita ja torjunta-aineita on käytettävä niin, että ihmisten ja eläinten terveys on turvattu eikä elintarvikkeisiin jää haitallisia määriä kemikaalijäämiä.

Esimerkiksi standardissa SFS 2459 esitellään Suomessa käytössä olevat pestisidit eli torjunta-aineiden tehoaineet.

Elintarvikekoneet

Elintarviketeollisuuden koneita käytetään muun muassa lihavalmiste-, kala-, meijeri- ja leipomoteollisuudessa. Standardeilla halutaan varmistaa, että koneiden ja laitteiden käyttö on turvallista ja että hygienia ja kuluttajien elintarviketurvallisuus toteutuvat. Standardoinnin painopiste on kokonaisissa konejärjestelmissä eikä vain yksittäisissä koneissa. Aihepiiriin eivät sisälly maatalouskoneet eivätkä elintarvikkeiden pakkauskoneet.

Standardit ovat EU:n konedirektiivin alaisia, ja niitä koskevat elintarvikekoneille asetetut lisävaatimukset.

Maatalous- ja metsäkoneet

Merkittävä osa maatalouskoneiden standardeista on yhdenmukaistettu EU:n konedirektiivin kanssa. Turvallisuuden, kuvatunnusten ja testauksen perusstandardien ohella on laadittu myös konekohtaisia standardeja. Näitä koneryhmiä ovat mm. traktorit, kasvinsuojelulaitteet, lannoitteenlevittimet, puimurit, ruohonleikkurit, moottorisahat ja kastelulaitteet. Näiden lisäksi on olemassa elektroniikkaan liittyviä standardeja, joista tunnetuin on ISOBUS-tiedonsiirtoprotokollastandardi ISO 11783.

Metsäkoneet klapikoneista harvestereihin ovat sukua maatalouskoneille. Niiden standardien pääpaino on turvallisuudessa ja metsäkoneohjaamon suojausrakenteissa.

Lue lisää koneturvallisuuteen liittyvistä standardeista Kone-, tuotantotekniikka ja metallit -aihealueen esittelysivulta.