Siirry sisältöön

Sähkö ja elektroniikka

Sähköä ja sähköalan standardeja tarvitaan kaikkialla energiantuotannosta piirilevyihin ja ilmajohdoista pölynimureihin. Standardien avulla varmistetaan muun muassa sähkölaitteiden ja -järjestelmien turvallisuus ja yhteensopivuus.

Standardeja elektroniikan komponenteista voimalaitosten järjestelmiin

Sähkö- ja elektroniikka-alan standardien avulla suojellaan ihmistä sähkön haitallisilta vaikutuksilta ja varmistetaan erilaisten sähköllä toimivien laitteiden toimivuus ja turvallisuus. Standardit liittyvät muun muassa sähköasennuksiin, sähkönjakeluun sekä sähkölaitteisiin ja -järjestelmiin aina elektroniikan komponenteista voimalaitosten järjestelmiin.

Sähkö- ja elektroniikka-alan standardit ovat hyvin kansainvälisiä. Suomalaiset sähköalan standardit perustuvatkin pääasiassa maailmanlaajuisiin (IEC) tai eurooppalaisiin (EN) standardeihin. Sähköteknisen alan standardointijärjestö SESKO vastaa sähköalan standardoinnista Suomessa sekä suomalaisten osallistumisesta alan kansainväliseen standardointiin. Lue lisää SESKON sivuilta.

Sähköalan standardit täydentävät lainsäädännön vaatimuksia

Sähkölaitteiden ja sähköasennusten turvallisuutta ja sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevat vaatimukset tulevat Euroopan unionin direktiiveistä, asetuksista ja päätöksistä sekä kansallisesta lainsäädännöstä. Vaatimustenmukaisuus toteutuu noudattamalla standardeja.

Valmistajan on liitettävä sähkölaitteeseen CE-merkintä vakuutuksena siitä, että se täyttää EU:n säädösten vaatimukset. Lue lisää CE-merkinnästä.

Sähköalalla on pitkät perinteet säädösten vaatimusten täyttämisestä standardien avulla. Yleensä standardit valmistellaankin ilman EU:lta tulevaa erityistä pyyntöä.

Sähköasennukset turvallisesti standardien avulla

Myös sähköasennusten turvallisuutta ja sähkötyön tekemistä koskevat vaatimukset esitetään standardeissa. Näiden mukaan toimittuna täytetään Suomen sähköturvallisuuslain ja muiden säädösten vaatimukset.

SFS 6000 -sarjan standardit ovat keskeisiä standardeja sähköturvallisuuslain vaatimusten noudattamisessa.

Pienjännitesähköasennuksia koskevat standardit on koottu käsikirjaksi. Vuonna 2022 uusitut standardit on koottu yhdeksi käsikirjaksi, joka on saatavilla sähköisenä eKirjana ja painettuna julkaisuna verkkokaupasta.

Vaikuta sähköalan standardeihin

Voit vaikuttaa sähkö- ja elektroniikka-alan standardeihin ja seurata alan kehitystä osallistumalla SESKOn asiantuntijaryhmiin.