Siirry sisältöön
Aihealueet: Turvallisuus

SFS/SR 211 Yhteiskunnan turvallisuus

Ryhmä ottaa osaa sekä eurooppalaiseen (CEN) että maailmanlaajuiseen (ISO) turvallisuusalan standardisointiin. Fokus on erityisesti laaja-alaisessa yhteiskuntaa ja yhteisöjä koskevassa kokonaisturvallisuudessa ja kriisinkestävyydessä.

Turvallisuus kytkeytyy kaikkialle

On hankala asettaa sormea kartalle, mitä tulee yhteiskunnan kokonaisturvallisuuden standardisointiin, sillä turvallisuus on osa kaikkea toimintaa ja kaikkialla. Esimerkiksi tuoteturvallisuus, joka on selkeästi rajattavissa, ei ole tämän ryhmän toimialaa. Yhteiskunnan turvallisuuden standardisointiryhmä edustaa Suomea pääsääntöisesti kahdessa komiteassa:

  • maailmanlaajuisessa ISO/TC 292:ssa (Security & Resilience)
  • eurooppalaisessa CEN/TC 391:ssä (Societal and Citizen Security)

Painopiste kansainvälisessä toiminnassa

Standardisointiryhmän tehtävänä on seurata ja tarvittaessa vaikuttaa alan standardisointiin. Tämän lisäksi ryhmä päättää, mitkä kansainväliset standardit tulisi vahvistaa kansallisiksi standardeiksi ja kääntää suomen kielelle. Standardeja tuotetaan tällä hetkellä runsaasti nimenomaan globaalilla tasolla, kun eurooppalaiset standardit odottavat vielä tuloaan. Mikäli EU:n yhteisen turvallisuuspolitiikan kehittäminen tulevaisuudessa viriää, alaa yhdenmukaistetaan muun muassa standardisoinnin keinoin.

Ryhmän toimintaan osallistuminen on avointa kaikille osallistumismaksua vastaan.

Yhteiskunnan turvallisuutta kehitetään ja vahvistetaan myös yhteisten standardien avulla. On tärkeää, että meillä on Suomessa elinvoimainen ryhmä, joka seuraa ja tarvittaessa osallistuu alan standardien laadintaan.

Pertti Woitsch, Woitsch Consulting Oy, toimitusjohtaja, SFS/SR 211 puheenjohtaja

Ryhmän seuraamat kansainväliset komiteat

CEN/TC 391
Societal and Citizen Security
ISO/TC 292
Security and resilience

Haluatko mukaan ryhmän toimintaan? Ota yhteyttä

Suomen Standardisoimisliitto SFS ry

https://sfs.fi/

Janne Kalli

janne.kalli@sfs.fi