Siirry sisältöön
Aihealueet: Palvelut, kulutustavarat ja vapaa-aika / Turvallisuus

SFS/SR 211 Yhteiskunnan turvallisuus

Ryhmä ottaa osaa sekä eurooppalaiseen (CEN) että maailmanlaajuiseen (ISO) turvallisuusalan standardointiin. Fokus on erityisesti laaja-alaisessa yhteiskuntaa ja yhteisöjä koskevassa kokonaisturvallisuudessa, kriisinkestävyydessä sekä turvallisuuspalveluissa.

Painopiste kansainvälisessä toiminnassa

Standardointiryhmän tehtävänä on seurata ja vaikuttaa alan standardointiin. Tämän lisäksi ryhmä päättää, mitkä maailmanlaajuiset standardit tulisi vahvistaa kansallisiksi standardeiksi ja kääntää suomen kielelle. Standardeja tuotetaan tällä hetkellä runsaasti nimenomaan globaalilla tasolla, kun eurooppalaiset standardit odottavat vielä tuloaan. Mikäli EU:n yhteisen turvallisuuspolitiikan kehittäminen tulevaisuudessa viriää, alaa yhdenmukaistetaan aktiivisemmin myös standardoinnin keinoin.

Ryhmän toimintaan osallistuminen on avointa kaikille osallistumismaksua vastaan.

Standardien avulla kehitetään turvallisuusalaa ja varmistetaan osaltaan yhteiskunnan turvallisuutta. Siten on tärkeää, että meillä on Suomessa aktiivinen ryhmä, joka seuraa ja osallistuu alan standardien laadintaan.

Jyri Paasonen, dosentti, Vaasan yliopisto, SFS/SR 211:n puheenjohtaja

Ryhmän seuraamat kansainväliset komiteat

CEN/TC 263
Secure storage of cash, valuables and data media
CEN/TC 391
Societal and Citizen Security
CEN/TC 439
Private security services
ISO/TC 292
Security and resilience
ISO/TC 292/SC 1
Emergency management
ISO/TC 332
Security equipment for financial institutions and commercial organizations

Haluatko mukaan ryhmän toimintaan? Ota yhteyttä

SFS Suomen Standardit

https://sfs.fi/

Janne Kalli

janne.kalli@sfs.fi