Siirry sisältöön
Aihealueet: Johtaminen / Ympäristö ja kestävä kehitys

SFS/SR 113 Ympäristöasioiden hallinta

Standardisointiryhmä osallistuu ympäristöjohtamisen kansainvälisten standardien laadintaan. Ympäristöjohtamisen standardit julkaistaan ISO 14000 -sarjassa. Ryhmän vastuulle kuuluu myös ilmastotoimiin liittyvä eurooppalainen standardisointi.

Työkaluja ympäristö- ja ilmastovaikutusten hallintaan

ISO 14000 -sarjan standardit tarjoavat organisaatiolle työkaluja ja tekniikoita ympäristöjohtamisen tueksi. Standardit koskevat ympäristöjärjestelmiä, ympäristöauditointeja, ympäristönsuojelun tason arviointia, elinkaariarviointia, ympäristöviestintää, kasvihuonekaasupäästöjen hallintaa ja ilmastonmuutokseen sopeutumista. ISO 14000 -sarja uudistuu jatkuvasti ja laajenee uusille alueille. Standardeja laativan ISOn teknisen komitean työssä on mukana asiantuntijoita yli 80 maasta.

Ilmastonmuutoksen hillintää ja siihen sopeutumista käsittelevä eurooppalainen standardisointityö on alkanut CENissä vuonna 2021.

Vaikuta kansallisesti ja kansainvälisesti

SFS/SR 113 tarjoaa suomalaisille toimijoille foorumin seurata ja olla mukana ympäristö- ja ilmastojohtamisen standardisoinnissa. Osallistumalla aktiivisesti voimme vaikuttaa tuleviin standardeihin suomalaisten sidosryhmien tarpeiden mukaisesti. Osallistuminen tarjoaa myös erinomaisen mahdollisuuden verkostoitua alan asiantuntijoiden kanssa niin kotimaassa kuin kansainvälisesti

Standardisointiryhmä on avoin kaikille tahoille. Ryhmässä on osallistumismaksu.

Meille on äärimmäisen tärkeää, että sovellamme viimeisimpiä kansainvälisiä menetelmiä, ja osaamme ennakoida tulevia standardeja, kun teemme kestävän kehityksen tarkasteluja teollisuudelle. Osallistumalla standardointityöhön pääsemme myös vaikuttamaan lähestymistapojen menetelmäkehitykseen hyödyntämällä pitkäikäistä kokemustamme ja tunnistamiamme sidosryhmien tarpeita.

Tiina Pajula, VTT, johtava tutkija, SFS/SR 113:n puheenjohtaja
ISO 14000 -standardisarja

Ryhmän seuraamat kansainväliset komiteat

CEN/TC 467
Climate Change
ISO/TC 207
Environmental management
ISO/TC 207/SC 1
Environmental management systems
ISO/TC 207/SC 2
Environmental auditing and related environmental investigations
ISO/TC 207/SC 3
Environmental labelling
ISO/TC 207/SC 4
Environmental performance evaluation
ISO/TC 207/SC 5
Life cycle assessment
ISO/TC 207/SC 7
Greenhouse gas and climate change management and related activities

Haluatko mukaan ryhmän toimintaan? Ota yhteyttä

Suomen Standardisoimisliitto SFS ry

https://sfs.fi/

Sari Sahlberg

sari.sahlberg@sfs.fi