Siirry sisältöön
Aihealueet: Johtaminen

SFS/SR 212 Omaisuudenhallinta

Standardointiryhmä osallistuu omaisuudenhallintaa ja sen järjestelmällistä johtamista koskevien kansainvälisten standardien laadintaan ja varmistaa, että standardointityössä huomioidaan myös Suomen mahdolliset erityispiirteet.

Järjestelmällisyyttä omaisuudenhallintaan

ISO 55000 -sarjan standardit koskevat omaisuudenhallintaa (Asset Management) ja sen järjestelmällistä johtamista. Sarja tarjoaa organisaatioiden käyttöön alan termit ja käsitteet sekä näihin ja järjestelmällisyyteen perustuvia työkaluja yleisen liikkeenjohdon ja omaisuudenhallinnan tueksi.

Osallistumalla vaikutat ja hyödyt

SFS/SR 212 on omaisuudenhallinnan kansallinen asiantuntijaryhmä, joka osallistuu ja vaikuttaa omaisuudenhallinnan kansainväliseen standardointiin. Se on suomalainen vastinryhmä kansainväliselle komitealle ISO/TC 251 Asset Management. Omaisuudenhallinnan standardeja laativan ISOn teknisen komitean työssä on mukana asiantuntijoita yli 30 maasta.

Suomalaisten osallistuminen omaisuudenhallinnan kansainväliseen standardointityöhön varmistaa kansallisten toimintatapojen, -periaatteiden ja erityispiirteiden huomioon ottamisen tässä työssä. Näin kansainväliset laadunhallinnan standardit ovat sovellettavissa ja hyödynnettävissä myös Suomessa.

Osallistumalla ryhmän SFS/SR 212 työhön voit

  • verkostoitua muiden alasi suomalaisten ja kansainvälisten asiantuntijoiden kanssa
  • vertailla muiden organisaatioiden toimintatapoja
  • saada syvällistä ja viimeisintä tietoa standardien sisällöstä ja hyödynnettävyydestä sekä tulevista standardeista
  • vaikuttaa työohjelmaan.

Standardointiryhmä on avoin kaikille asiasta kiinnostuneille. Ryhmässä on osallistumismaksu.

Ryhmän seuraamat kansainväliset komiteat

ISO/TC 251
Asset management

Haluatko mukaan ryhmän toimintaan? Ota yhteyttä

SFS Suomen Standardit

https://sfs.fi/

Risto Pulkkanen

risto.pulkkanen@sfs.fi