Siirry sisältöön

ISO 19011 Johtamisjärjestelmän auditointi

Johtamisjärjestelmän auditoinnin standardista ISO 19011 hyötyvät kaikki organisaatiot, jotka käyttävät johtamisensa tukena erilaisia hallintajärjestelmästandardeja.

Tunnus:SFS-EN ISO 19011:2018
Nimi:Johtamisjärjestelmän auditointiohjeet

Johtamisjärjestelmä auttaa johtamisessa ja toiminnan suunnittelussa

Johtamisjärjestelmän avulla organisaatio suunnittelee ja johtaa toimintaansa yhtenäisellä tavalla. Tavoitteena on saada organisaatio kehittämään toimintaansa jatkuvasti ja kiinnittämään huomiota strategian kannalta olennaisiin asioihin. Toimiva johtamisjärjestelmä edesauttaa organisaation perustoimintojen hoitumista luotettavasti ja vapauttaa aikaa ja resursseja keskeisille liiketoiminnoille.

Jotta johtamisjärjestelmä voi toimia täysipainoisesti organisaation hyödyksi, sen toimivuutta on tarkasteltava säännöllisesti.

Auditoinnilla seurataan johtamisjärjestelmän toimivuutta

On lukuisia erilaisia tapoja rakentaa johtamisjärjestelmä organisaatioon. Tyypillisesti johtamisjärjestelmä koostetaan yhden tai useamman ISO-standardin mukaisen hallintajärjestelmän varaan. Yhdessä valitut hallintajärjestelmät muodostavat siis johtamisjärjestelmän. Yksittäinen hallintajärjestelmä voi koskea esimerkiksi laatua, ympäristöjohtamista, omaisuudenhallintaa, energianhallintaa, tietoturvaa tai työturvallisuus- ja työterveysasioiden johtamista. Parhaisiin tuloksiin pääsemiseksi kaikki hallintajärjestelmät tarvitsevat säännöllistä auditointia.

Auditoinnin voi tehdä organisaatio itse tai sen voi teettää ulkoisella osapuolella. Auditoinnilla varmistetaan hallintajärjestelmän toimivuus ja osoitetaan sen hyödyllisyys.

Mitä kaikkea voidaan auditoida?

Auditointi voi kohdistua yhteen tai useampaan toimintoon, joita ovat esimerkiksi

  • yhdessä tai useammassa hallintajärjestelmässä määritellyt vaatimukset
  • olennaisten sidosryhmien vaatimukset ja toimintatavat
  • yksi tai useampi hallintajärjestelmän prosessi
  • koko johtamisjärjestelmän suunnitelmien vastaaminen valittuihin tuotoksiin/tuloksiin (esim. laatusuunnitelma, projektisuunnitelma).

Johtamisjärjestelmän auditoinnin periaatteet kerrotaan standardissa ISO 19011. Standardista on hyötyä niin auditointiohjelman hallintaan kuin johtamisjärjestelmän auditointiin. Sen pohjalta voi myös laatia organisaation omat ohjeet auditointeja varten.