Siirry sisältöön
Aihealueet: Johtaminen

SFS/SR 105 Laadunhallinta

Laadunhallinnan standardit tarjoavat työkaluja liikkeenjohdon tueksi sekä tuotteiden ja palveluiden laadun varmistamiseksi. Standardointiryhmä osallistuu laadunhallinnan kansainväliseen standardointityöhön ja varmistaa, että työssä huomioidaan Suomen mahdolliset erityispiirteet.

Standardeilla systematiikkaa laadunhallintaan

Laadunhallinnan standardit (ISO 9000 -standardisarja) esittävät laadunhallinnan periaatteet sekä tarjoavat niihin ja järjestelmällisyyteen perustuvia työkaluja yleisen liikkeenjohdon tueksi ja laadukkaan toiminnan varmistamiseksi.

Standardit koskevat laadunhallintaa ja laadunhallintajärjestelmiä. Niiden tarkoituksena on varmistaa organisaatioiden kestävä ja jatkuva menestyminen sekä asiakastyytyväisyys tuotteisiin ja palveluihin.

Osallistumalla vaikutat ja hyödyt

SFS/SR 105 on laadunhallinnan kansallinen asiantuntijaryhmä, joka osallistuu ja vaikuttaa laadunhallinnan kansainväliseen standardointiin. Se on suomalainen vastinryhmä kansainvälisille komiteoille ISO/TC 176 Quality management and quality assurance sekä ISO/TC 69 Applications of statistical methods. Laadunhallinnan standardeja laativan ISOn teknisen komitean työssä on mukana asiantuntijoita yli 90 maasta.

Osallistumalla standardointityöhön voit edesauttaa suomalaisten organisaatioiden toimintatapojen, periaatteiden ja erityispiirteiden huomioon ottamista kansainvälisessä laadunhallinnan standardoinnissa. Näin varmistetaan, että kansainvälisen laadunhallinnan standardit ovat sovellettavissa ja hyödynnettävissä myös Suomessa.

Kun osallistut laadunhallinnan standardointiryhmän työhön, voit

  • verkostoitua muiden alasi suomalaisten ja kansainvälisten asiantuntijoiden kanssa
  • vertailla muiden organisaatioiden toimintatapoja
  • saada syvällistä ja viimeisintä tietoa standardien sisällöstä ja hyödynnettävyydestä sekä tulevista standardeista
  • vaikuttaa työohjelmaan.

Standardointiryhmä on avoin kaikille asiasta kiinnostuneille. Ryhmässä on osallistumismaksu.

Tutustu laadunhallinnan periaatteisiin, joihin myös ISO 9000 -standardisarja perustuu.

Ryhmän seuraamat kansainväliset komiteat

ISO/TC 176
Quality management and quality assurance
ISO/TC 176/SC 1
Concepts and terminology
ISO/TC 176/SC 2
Quality systems
ISO/TC 176/SC 3
Supporting technologies

Haluatko mukaan ryhmän toimintaan? Ota yhteyttä

SFS Suomen Standardit

https://sfs.fi/

Risto Pulkkanen

risto.pulkkanen@sfs.fi