Siirry sisältöön

Lääkinnälliset laitteet

Lääkinnällisiin laitteisiin liittyy lukuisia standardeja, jotka edistävät laitteiden suorituskykyä ja turvallisuutta. Standardien käytöllä voi varmistaa, että laitteet ovat niille asetettujen vaatimusten mukaisia eikä esteitä markkinoille pääsyyn ole.

Asetukset ja niitä täydentävät standardit lisäävät potilasturvallisuutta

Lääkinnälliset laitteet ovat tuotteita, joita käytetään terveydentilan, sairauksien tai vammojen havaitsemiseksi, diagnosoimiseksi, valvomiseksi tai hoitamiseksi. Lääkinnällisiä laitteita ovat esimerkiksi instrumentit, piilolinssit, sydämentahdistimet, pyörätuolit ja proteesit. Myös terveydenhuollon laitteistot ja ohjelmistot, potilastietojärjestelmät ja niiden osat sekä matkapuhelinsovellukset voivat olla lääkinnällisiä laitteita.

Lääkinnälliset laitteet on suunniteltava ja valmistettava siten, että ne eivät suunnitelluissa olosuhteissa ja tarkoituksessa käytettynä vaaranna potilaiden terveydentilaa ja turvallisuutta. EU pyrkii varmistamaan lääkinnällisten laitteiden laadun ja turvallisuuden niitä koskevilla asetuksilla. Niissä ei käsitellä yksityiskohtia vaan ne määrittelevät tuotteiden olennaiset vaatimukset. Tuotteiden tekniset yksityiskohdat esitellään asetusten jatkeeksi laadituissa standardeissa. EU:n hyväksymiä standardeja kutsutaan yhdenmukaistetuiksi eli harmonisoiduiksi standardeiksi.

Kuva siitä, miten terveydenhuollon laitteet ja tarvikkeet etenevät ideasta tuotteeksi ja mitä standardeja siihen liittyy.

Standardien käyttö nopeuttaa tuotteiden vaatimustenmukaisuuden arviointia. Osoituksena olennaisten vaatimusten täyttämisestä valmistajan on varustettava lääkinnälliset laitteet CE-merkinnällä. CE-merkityllä tuotteella on vapaa liikkuvuus Euroopassa.

Lue lisää lääkinnällisiin laitteisiin liittyvistä EU:n MD- ja IVD-asetuksista ja CE-merkinnästä sosiaali- ja terveydenhuoltoalan esittelysivulta.

Suomessa lääkinnällisten laitteiden valmistusta, markkinointia ja käyttöä valvoo Fimea (Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus).

Standardit avaavat pääsyn markkinoille

Lääkinnällisiin laitteisiin liittyy valtava määrä standardeja. Turvallisuuden ja tehokkuuden varmistamisen lisäksi ne auttavat valmistajaa saamaan tuotteensa varmemmin, nopeammin ja taloudellisemmin markkinoille.

Keskeisiä lääkinnällisiin laitteisiin liittyviä standardeja ovat: