Siirry sisältöön
27.1.2021 Uutinen

Standardisoinnilla tärkeä rooli kansallisessa akkustrategiassa

Kansallisen akkustrategian tavoitteena on vahvistaa suomalaista kilpailukykyä ja edistää ilmastotavoitteita. Akkustrategiassa standardisoinnilla on tärkeä rooli Suomen kehittymisessä kilpailukykyiseksi toimijaksi. Tämä edellyttää tiivistä ja toimialat ylittävää yhteistyötä. Kansallisen akkustrategia julkaistiin 26.1.2021.

Akkusektorille tärkeiden standardien työstö tapahtuu kansainvälisenä yhteistyönä. Standardeihin vaikuttaminen on akkusektorin ja sen ympärillä toimivien alojen kannalta strategisesti erittäin tärkeää. Jos suomalaiset eivät aktiivisesti ja päämäärätietoisesti osallistu kansainväliseen standardisointiin, kilpailijamaiden näkemykset ja tavoitteet tulevat korostumaan aloja koskevissa standardeissa.

Kansallisen akkustrategian yhtenä tavoitteena on aktiivinen vaikuttaminen EU-tasolla ja akkuyhteisössä. Yhdeksi mittariksi on kansallisessa strategiassa asetettu standardisointityöhön osallistuvien yritysten määrä. Lisäksi strategia odottaa myös tutkimustoimijoiden osallistuvan kansanväliseen standardisointiin. Kansainvälisessä standardisointitoiminnassa tutkimustoimijat voivat rakentaa kansainvälistä yhteistyötä sekä edistää tutkimusyhteistyötä.

Akkustrategia ottaa kantaa myös akkusektorin kestävään kehitykseen. Strategiassa todetaan, että suomalaiset toimijat voivat aktiivisesti edistää vastuullisuutta ja ympäristöystävällisyyttä osallistumalla kiertotaloutta, akkumateriaaleja ja jäljitettävyyttä koskevaan standardisointi- ja sääntelytyöhön.

”Akkustrategiaan kirjatut tavoitteet ja linjaukset standardisoinnin hyödyntämisestä kansainvälisen kilpailukyvyn yhtenä työkaluna ovat erittäin tervetulleita ja tuemme niitä kaikin tavoin. Suomella on paljon potentiaalia hyödyntämättä kansainvälisessä standardisoinnissa ja parhaassa tapauksessa akkusektori näyttää mallia myös muille toimialoille”, toteaa Suomen Standardisoimisliitto SFS ry:n toimitusjohtaja Antti Joensuu.

Akkusektorin standardisointi jakautuu usealle toimialalle. SFS on standardisoinnin keskusjärjestö Suomessa lukuun ottamatta sähkö ja telealaa. Sähköalan standardisoinnista vastaa SESKO, joka osallistuu akkualan sähkötekniseen standardisointiin. SFS:n toimialayhteisönä toimiva METSTA vastaa puolestaan akkumateriaalien standardisoinnista.

Lue lisää:
Kansallinen akkustrategia