Siirry sisältöön
20.8.2019 Uutinen

Standardit avainroolissa maailmantaloudessa

Standardien merkitys on kasvanut. Taloudellisen ulkopolitiikan suurimpia sokeita pisteitä on se, että vain valtioiden kuvitellaan ohjaavan kauppaa esimerkiksi Maailman kauppajärjestö WTO:n sopimuksin. Yksityisen sektorin sääntelyn määrä on kuitenkin jo tällä hetkellä suuri, ja se kasvaa koko ajan. Yksityisen sektorin sääntelyn tärkein muoto on standardit. Näin kirjoittaa Tuomas Tapio kirjassaan Geotalouden paluu (Teos, 2018).

Käsitteen geotalous on lanseerannut politiikan tutkija Edward Luttwak. Kylmän sodan päättymisen jälkeen suurvaltojen väliset turvallisuuspoliittiset jännitteet tulevat osittain korvautumaan taloudellisilla jännitteillä. Kilpailussa vaikutusvallasta välineet ovat aseiden sijaan taloudellisia.

Standardeja tarvitaan tuotantoketjun hallintaan

Kirjan mukaan painetta standardien tuottamiseen synnyttävät globalisaation mukana voimistuneet kaksi trendiä. Ensinnäkin arvoketjujen hajaantuessa yritykset tarvitsevat standardeja pitääkseen monimutkaisen tuotantoketjun hallittavana ja tasalaatuisena. Toinen tarve kumpuaa siitä, että pitkissä tuotantoketjuissa kuluttajalle ei muuten saada riittävästi tietoa jostakin tuotteen tai tuotantoprosessin ominaisuudesta.

Tuomas Tapion mielestä yksityistä sektoria tarvitaan standardien määrittäjäksi ja ylläpitäjäksi, koska valtiot tai viranomaiset eivät millään ehdi hoitaa tehtävää. Niiden ei edes kannattaisi yrittää tehdä niin, sillä usein yksityiset toimijat pystyvät tekemään työn nopeammin, tehokkaammin ja parhaalla asiantuntemuksella.

Standardeilla Tapio ei toki tarkoita vain standardointijärjestöjen laatimia standardeja. Standardit ovat hänen mielestään joko tuotantoprosesseja tai tuotteiden ominaisuuksia koskevia normeja, jotka on laadittu yritysten kesken, kansalaisjärjestöjen toimesta tai erilaisissa julkisten ja yksityisten toimijoiden muodostamissa rakenteissa.

EU on standardien suurvalta

EU on Tuomas Tapion mielestä standardien suurvalta. EU:ssa käytettävät standardit eivät jää yksin EU:n rajojen sisäpuolelle. EU:n ulkopuolisissa maissa toimivat yritykset noudattavat jo nyt usein oma-aloitteisesti eurooppalaisia standardeja. EU:n sisämarkkinoiden suuri koko tuo markkinavoimaa.

Tuomas Tapio työskentelee ulkoministeriössä ja on tällä hetkellä Suomen suurlähettiläänä OECD:ssä. Kauppalehti valitsi viime vuonna Tuomas Tapion kirjan yhdeksi vuoden parhaista talouskirjoista.