Siirry sisältöön

Avainsana: Kilpailukyky

16.6.2023

Standardointi edistää talouskasvua ja tuottavuutta

Artikkeli
Uuden standardien makrotaloudellisia hyötyjä tarkastelevan tutkimuksen mukaan standardeista on merkittävää hyötyä talouskasvun edistämisessä. Suomen vuosittaisesta BKT:n kasvusta noin 260 miljoonaa euroa on liitoksissa standardeihin, viennin kasvusta noin 135 miljoonaa euroa, arvioidaan vastajulkaistussa tutkimuksessa. Tutkimuksessa on tarkasteltu kaikkia Pohjoismaita ja Alankomaita.

Standardointi edistää innovointia ja kestävää talouskasvua

Sivu

Kesäkuussa 2023 julkaistussa tutkimuksessa on analysoitu standardoinnin hyötyjä. Tutkimus osoittaa, että standardit ovat yhteydessä tuottavuuden ja viennin kasvuun Pohjoismaissa ja Alankomaissa, mikä puolestaan lisää taloudellista tuotantoa ja vaurautta ja hyödyttää näin koko yhteiskuntaa.

Tutkittua tietoa standardeista

Sivu
Standardien hyödyistä on tehty useita tutkimuksia. Ne kertovat standardien vaikutuksesta muun muassa työn tuottavuuteen, innovaatioihin, yhteiskunnallisiin muutoksiin ja kilpailukykyyn. Standardeista on tutkitusti merkittäviä hyötyjä, jotka ulottuvat yrityksistä yhteiskuntaan ja yksittäiseen kuluttajaan.
13.6.2023

Mitattavaa tehokkuutta datakeskuksiin – Suomi suunnannäyttäjänä

Blogi
Datakeskusalalla käy tällä hetkellä kova kuhina: uusia keskuksia tarvitaan digitalisaation myötä jatkuvasti lisää ja jokaiseen laitokseen pakataan yhä enemmän tehoa, jotta lisääntyvä datamäärä saadaan käsiteltyä. Alan toimijat ja Euroopan unioni ovat havahtuneet datakeskusten jatkuvasti kasvavaan energiantarpeeseen. Datakeskukset ovat nyky-yhteiskunnalle elintärkeitä, joten ratkaisua haetaan energiatehokkuudesta.
10.5.2023

Yhdysvallat vahvistaa asemaansa kansainvälisessä standardoinnissa – Suomi tarvitsee kansallisen standardointistrategian

Artikkeli
Toukokuussa (4.5.2023) julkaistiin Yhdysvaltojen uusien, kriittisten teknologioiden standardointistrategia (critical and emerging technologies, CETs). Strategian tarkoituksena on vahvistaa Yhdysvaltojen johtoasemaa ja kilpailukykyä kansainvälisessä standardointityössä.
27.3.2023

EU:n sisämarkkinat 30 vuotta – standardit yhä strategisemmassa roolissa kilpailukyvyn vahvistamisessa

Artikkeli
EU:n sisämarkkina-alue täyttää tänä vuonna 30 vuotta. Sisämarkkinat mahdollistavat Euroopassa vapaan liikkuvuuden ja kaupankäynnin, edistävät kasvua ja kehitystä sekä huolehtivat yhdenmukaisista pelisäännöistä.
17.3.2023

Standardeilla kohti ihanneyhteiskuntaa

Blogi
Dystopia eli utopian vastakohta on minulle hallitsemattomuutta, kasautuvaa epätasa-arvoa, toivottomuutta sekä turvattomuutta – ongelmia, joiden ratkaisemisessa standardit voivat auttaa. Utopiat taas ovat jotain tavoiteltavaa, ihanteista rakentuvaa. Haluatko sinä mukaan rakentamaan todenmukaista utopiaa? Standardeilla se käy!
24.1.2023

Komissio vahvistaa Euroopan roolia standardoinnissa – Korkean tason foorumi aloitti työnsä

Artikkeli
Komission määrätietoinen työ eurooppalaisen standardoinnin aseman vahvistamiseksi globaalissa kilpailutilanteessa eteni jälleen, kun komission perustaman korkean tason foorumin, High Level Forumin (HLF), työ käynnistyi perjantaina 20.1.2023. Kokous oli lähtölaukaus yhteiselle eurooppalaiselle pohdinnalle standardoinnin prioriteeteista, joilla tuetaan eurooppalaisia politiikkoja ja sisämarkkinoita.
2.9.2022

Väestön vanheneminen haastaa työelämää – standardeista apua työnantajille ja päättäjille

Artikkeli
Ikääntyvän työvoiman ja työssäkäyvien omaishoitajien tarpeita käsittelevät standardit tarjoavat työnantajille apua ikäystävällisten työolojen luomiseen. Kun omaishoitajia tuetaan työelämässä riittävästi ja eri ikäisten työllistymistä edistetään, työurat pitenevät ja työvoimapulaan saadaan helpotusta.